Bestuur en ambassadeurs

Het bestuur van SchuldHulpMaatje Den Haag bestaat uit deskundigen met een achtergrond in het vrijwilligerswerk en met kennis en ervaring op organisatorisch terrein en met betrekking tot financieel beleid. Naast de bestuursleden dragen ook onze ambassadeurs het gedachtegoed van SchuldHulpMaatje Den Haag uit. Zij zijn onmisbaar, want dankzij hen leren veel mensen ons werk kennen. De ambassadeurs zijn betrokken, denken mee en maken zich sterk voor de mensen die financieel weer vrij willen zijn.

Bestuurssamenstelling

Wilbert Stolte, voorzitter: Werkte in het (georganiseerde) bedrijfsleven en het openbaar bestuur, o.a als wethouder in de gemeente Den Haag.

Marjan Engels, secretaris: Socioloog en gepensioneerd beleidsadviseur bij de rijksoverheid.

Dennis Aarts, penningmeester: Politicoloog, werkte bij diverse overheidsorganisaties en nu in het bedrijfsleven als adviseur op het gebied van public affairs.

Comité van aanbevelingen

Chris Bakhuis-Van Kesteren: Mevr. Bakhuis-Van Kesteren is gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn-Bakhuis. Mevr. Bakhuis-Van Kesteren wil zich inzetten om bij de collega gerechtsdeurwaarders het werk van SchuldHulpMaatje Den Haag onder de aandacht te brengen. Tevens wil zij de verbinding maken naar het midden- en kleinbedrijf vanwege het werven van maatjes en het genereren van fondsen.

Jacqueline Biesheuvel: Voormalig griffier van de tweede kamer.

Drs. Louk Burgers: Voormalig directeur van Sovic Foundation, Jongeren Academie Matiz en De Sportbank.

Dr. Ad van der Helm: Parochievicaris Sint Jacobus en Maria Sterre der Zee en hoofddocent kerkelijke recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België).

Henk Kool: Interkool B.V. voormalig wethouder gemeente Den Haag.

Jos Warmerdam: Dhr. Warmerdam is voorzitter van het bestuur van Stichting Leergeld Den Haag.
Stichting Leergeld Den Haag (www.leergelddenhaag.nl) is een lokale stichting die zich in samenwerking met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren richt op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen. Dhr. Warmerdam zal zich inzetten voor goede contacten met SchuldHulpMaatje Den Haag met de gemeente en de fondsen.