Kenmerken maatjes

Kenmerken van de maatjes

 

Heb je:

- ongeveer 2-4 uur per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk?
- een open houding jegens mensen met een andere achtergrond?
- gevoel voor orde en cijfers?

 

En ben je:
- initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel?
- eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig?
- bereid aan minstens 70% van de terugkomvonden deel te nemen?

 

Kun je:
- minimaal 2 jaar beschikbaar zijn als maatje?
- maandelijks contact onderhouden met de coördinator?
- gemotiveerd blijven ondanks verwachtingen die niet altijd uitkomen?

 

Wij bieden:
- boeiend en zinvol vrijwilligerswerk
- een gecertificeerde opleiding tot SchuldHulpMaatje
- een inspirerende groep vrijwilligers
- leerzame maatjesavonden met intervisie en vakinhoudelijke workshops

 

De voorwaarden:
- 21 jaar of ouder en het leven, inclusief de eigen financieën, op orde hebben
- Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen (de kosten hiervan worden vergoed)
- CV en minimaal 2 referenties
- huisbezoek door de coördinatoren
- minimaal MBO opleidingsniveau