Opleiding

Wat kun je van de opleiding verwachten?

 

Er wordt veel gedaan om maatje voor te bereiden op dit vrijwilligerswerk: 

Driedaagse training
Een maatje krijgt een driedaagse training over:
- Jezelf, als persoon en als maatje;
- de wijze waarop je de client/hulpvrager motiveert;
- over zijn rol naar de hulpvrager

De portemonnee en praktijk
van de hulpvrager en

Over de positie als maatje:
- wie zijn de schuldeisers;
- wat schuldhulpverlening is en
- welke hulpmiddelen zoals de sociale kaart en ondersteuning er zijn.

 

Jaarlijkse bijscholing en ‘maatjesdag’


Jaarlijkse hercertificatie


Er wordt jaarlijks gewerkt aan uitbreiding van kennis. Via e-learning leert u over de nieuwe ontwikkelingen.


Ondersteuning en coaching van een lokale projectleider 

SchuldHulpMaatje Den Haag heeft een projectleider die u voorziet van antwoorden op uw vragen en zal u bijstaan.


Uitwisseling van kennis en ervaring met collega-maatjes

Er wordt intervisie georganiseerd.

 

Telefonische Helpdesk / Kenniscentrum071 - 2 000 100

 

Landelijke website: www.SchuldHulpMaatje.nl

Kenmerken maatjes

Kenmerken van de maatjes

 

Heb je:

- ongeveer 2-4 uur per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk?
- een open houding jegens mensen met een andere achtergrond?
- gevoel voor orde en cijfers?

 

En ben je:
- initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel?
- eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig?
- bereid aan minstens 70% van de terugkomvonden deel te nemen?

 

Kun je:
- minimaal 2 jaar beschikbaar zijn als maatje?
- maandelijks contact onderhouden met de coördinator?
- gemotiveerd blijven ondanks verwachtingen die niet altijd uitkomen?

 

Wij bieden:
- boeiend en zinvol vrijwilligerswerk
- een gecertificeerde opleiding tot SchuldHulpMaatje
- een inspirerende groep vrijwilligers
- leerzame maatjesavonden met intervisie en vakinhoudelijke workshops

 

De voorwaarden:
- 21 jaar of ouder en het leven, inclusief de eigen financieën, op orde hebben
- Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen (de kosten hiervan worden vergoed)
- CV en minimaal 2 referenties
- huisbezoek door de coördinatoren
- minimaal MBO opleidingsniveau

Aanmelden als maatje

Aanmelden

 

Ben jij zo iemand met een luisterend oor, inlevingsvermogen en wil je een deskundig maatje worden voor mensen met financiele problemen?
Kun je praktische hulp bieden door orde te scheppen in bijvoorbeeld de administratie.
Onderschat je het geven van morele steun niet.


Al jij dat aan iemand kan bieden dan is jouw persoon voor ons goud waard.

 

Indien u interesse heeft om SchuldHulpMaatje in Den Haag te worden dan kunt zich aanmelden voor een aanmeldingsgesprek.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

 

Beste aanmelder,
Dank je wel dat je je wilt aanmelden als SchuldHulpMaatje Den Haag en je wilt inzetten om je naaste bij te staan.

Bij je aanmelding wordt je geregistreerd in ons systeem en je krijgt van ons bericht, wanneer de opleiding tot SchulHulpmaatje wordt gestart en je wordt uitgenodigd voor een gesprek.


Via onderstaand formulier kun je je aanmelden als SchuldHulpMaatje.
Vul alle velden zo compleet mogelijk in, zodat je registratie soepel kan verlopen.

 

Inschrijfformulier

Contact

Als u meer informatie wilt kunt u dit formulier invullen. Wij zullen het zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Vult u alstublieft alle verplichte velden in.
captcha
Herladen