De maatjes

 

De activiteiten van de maatjes worden belangeloos uitgevoerd door vrijwilligers.
Vrijwilligers die vanuit naastenliefde een bijdrage aan de samenleving willen deelnemen en die de visie en identiteit van de Stichting SchuldHulpMaatje respecteren zijn welkom.
Een SchuldHulpMaatje neemt het werk niet over van professionele hulpverleners, maar vult het aan en ondersteunt hen.
Indien nodig zal het maatje doorverwijzen naar de juiste instantie.
SchuldHulpMaatje werkt samen met de Sociale Diensten en Haagse maatschappelijke organisaties. 
Deze samenwerking bevordert de effectiviteit van de schuldhulpverlening.


Preventie staat hoog in het vaandel: Je kunt bij SchuldHulpMaatje aankloppen vóórdat je schulden hebt. Graag zelfs, voorkomen is beter dan genezen.


 

Ambitie
Het bestuur streeft naar een maatjesproject met meer dan 100 vrijwilligers.


Jongeren
Omdat driekwart van de jongeren problemen hebben met omgaan met geld en tekorten hebben op het gebied van financiele vaardigheden zoals plannen, budgeteren en op tijd betalen zal er speciale aandacht naar deze doelgroep uitgaan.

Lees ook het artikel van het Nibud over de situatie waarin veel jongeren verkeren.