Hoe werkt een SchuldHulpMaatje?

 

Een Maatje…
• is een luisterend oor en oordeelt niet.
• geeft de hulpvrager mentale steun, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.
• stimuleert en ondersteunt de hulpvrager om het schuldenvraagstuk zelf op te lossen.
• dient als vertrouwenspersoon voor de hulpvrager.
• stelt in overleg met de hulpvrager de hulpvraag vast.
• creëert samen met de hulpvrager duidelijkheid in de financiële situatie.
• helpt de hulpvrager een crisisbudget op te zetten.
• bouwt met de hulpvrager een gezonde financiële toekomst op.
• helpt de hulpvrager zijn weg te vinden naar de juiste instanties.
• kijkt samen met de hulpvrager naar de mogelijkheden van uitkeringen en toeslagen.
• bevordert de zelfredzaamheid van de hulpvrager.
• helpt de hulpvrager de administratie te ordenen, formulieren in te vullen en brieven systematisch te openen.
• begeleidt de hulpvrager zo nodig om gesprekken te voeren met schuldeisers of uitkerende instanties.
• stimuleert de hulpvrager positief en laat hem niet bij de pakken neerzitten.

 

Een SchuldHulpMaatje is er niet om geld te geven. Een Maatje neemt ook niet het probleem van de klant over.
Wanneer dat nodig is, zal het Maatje doorverwijzen naar de juiste instantie.
Een SchuldHulpMaatje neemt dus niet het werk over van professionele hulpverleners. Hij of zij vult dat werk aan en ondersteunt het.

 

Door samen te werken met de Sociale Diensten en Haagse maatschappelijke organisaties, bevordert SchuldHulpMaatje Den Haag de effectiviteit van de schuldhulpverlening.