Over ons

 

SchuldHulpMaatje Den Haag wil hulp bieden aan kwetsbare jongeren en volwassenen met financiële problemen, ongeacht afkomst en levensovertuiging, uit liefde voor God en de medemens.
Er wordt geen commercieel gewin beoogd!

SchuldHulpMaatje Den Haag werkt vanuit het concept van SchulpHulpMaatje Nederland, zo wordt een beproefde werkwijze gehanteerd en is specialistische deskundigheid voorhanden.
Om de kwaliteit en continuïteit van het werk te kunnen waarborgen, is er een professionele projectleiding die wordt bijgestaan door vrijwilligers.
Maatjes-coördinatoren verzorgen de intake van de cliënten, de matching van de cliënten met de Maatjes en de voortgangsbesprekingen.

 

De kernwaarden van het werk van SchuldHulpMaatje Den Haag zijn:
- Vrijheid…in financieel opzicht
- Samen sterk
- Er willen zijn voor een client
- Handelen op basis van:
        * Eerlijkheid
        * Gelijkheid
        * Echtheid
        * Respect
        * Rechtvaardigheid

 

De verschillende projectonderdelen zijn beschreven in het beleidsplan.
In een aantal deelprojectplannen worden deze onderdelen verder uitgewerkt.

 

Ontstaan

SchuldHulpMaatje Den Haag is in 2013 ontstaan uit een initiatief van de Vincentiusvereniging
’s-Gravenhage. Van daaruit heeft de katholieke kerk in Den Haag ondersteuning aangeboden en de start ook financieel mogelijk gemaakt. In juli 2014 is Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag van start gegaan.