Word partner

Heeft jouw organisatie ook te maken met de schuldenproblematiek, zoals met betalingsachterstanden van klanten met schulden? SchuldHulpMaatje Den Haag staat open om samen te werken aan oplossingen hiervoor.

Zie je mogelijkheden om samen te werken? Neem dan contact met ons op.

De Maatjes
Een foto van een maatje samen met een hulpvrager achter een laptop

Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die een bijdrage aan de samenleving wil leveren. Dat doet hij/zij belangeloos. Een Maatje neemt niet het werk over van professionele hulpverleners, maar vult het aan en ondersteunt het.

Maatje worden