Expertblog: Uit de praktijk van de Gerechtsdeurwaarder

Geplaatst op november 10, 2021

SchuldHulpMaatje Den Haag nodigt experts uit om hun vakkennis te delen met de Haagse maatjes en te bloggen over actuele onderwerpen, inspirerende cases of tips. Deze keer is dat Bakhuis-van Kesteren, werkzaam als Gerechtsdeurwaarder. Ze geeft regelmatig workshops voor onze maatjes. Ze blogt graag over praktijkgevallen van de moderne deurwaarder, die altijd oplossingsgericht bezig is. Niet de “man die andere mensen hun huizen uitzet”.

Het voorkomen van verdere kosten levert een besparing op!

Onze deurwaarder bezocht Ingridi die een achterstand heeft in het betalen van zorgpremies. Ingrid blijkt een goede baan te hebben; zij begeleidt en coacht eigen cliënten die een zorgvraag hebben. Ze verdient hier een prima salaris mee. Toch waren her en der betalingsachterstanden ontstaan. Onze deurwaarder reikte aan Ingrid een oproep uit voor een zitting bij de Rechter voor de achterstallige zorgpremies. Aan het laten voorkomen van een dergelijke zaak bij de Rechter zijn aanzienlijke griffierechten verbonden. Het laagste tarief is € 126,00 en bij vorderingen van meer dan € 500,00 bedraagt het griffierecht € 507,00ii. Dit soort kosten komen ten laste van de debiteur.

Brievenbusangst

Ingrid was erg geschrokken van de deurwaarder en gaf aan dat zij niet wist dat deze vordering openstond. Ze wist wel dat ze wat betalingsachterstanden had, maar niet precies bij welke schuldeisers. Hiervoor bleek zij een reden te hebben. In het verleden bleek zij jarenlang ernstig bedreigd en gestalkt te zijn geweest door een ex-partner. Hierdoor heeft zij onder andere een brievenbusangst ontwikkeld. Zij haalt deze maar zelden leeg.

Gesprek met de deurwaarder

In het gesprek met de deurwaarder blijkt dat Ingrid een budget heeft, zodat een betaaloplossing mogelijk bleek voor de premie-achterstand, zodat de zitting voor de Rechter geen doorgang hoefde te vinden. Hierdoor zouden hoge gerechtelijke kosten voorkomen kunnen worden. Haar andere financiële problemen zouden hiermee echter niet worden opgelost. Daarnaast zouden in de toekomst weer nieuwe betaalachterstanden kunnen ontstaan.

Schaamte en trots

Op dat moment bleek Ingrid mentaal niet in staat om haar eigen administratie te voeren. In het gesprek met de deurwaarder bleek duidelijk dat het haar zwaar viel om hierover te praten mede omdat zij zich er enorm voor schaamde dat zij in deze situatie terecht was gekomen. In haar baan werkt ze tenslotte met cliënten aan hun zelfredzaamheid. Hulp wimpelde ze om die reden af; haar trots hield haar tegen.

Spiegel

De deurwaarder confronteerde haar met de consequenties van dit ontloopgedrag. Die spiegel zorgde ervoor dat Ingrid inzag dat ze steeds verder in de problemen zou raken als ze zo verder zou gaan. Schoorvoetend vroeg zij naar de mogelijke opties. De deurwaarder besprak samen met Ingrid de mogelijkheden. Reguliere schuldhulpverlening leek niet logisch, omdat er een budget was waarmee de schulden binnen een redelijke termijn zouden kunnen worden opgelost.

Maatje gezocht

Wat Ingrid wel nodig had, was een maatje die haar kon helpen om geregeld de brievenbus te openen. Binnen haar eigen kennissenkring had Ingrid niet zo’n kennis of vriend die haar zou kunnen helpen. Een SchuldHulpMaatje zou voor haar de oplossing zijn. Zij had snel het contact met SchuldHulpMaatje gelegd. Ingrid is nu een traject in gegaan waarbij ze een jaar lang aan huis begeleid wordt om op een goede manier met haar post en administratie om te gaan. Ingrid waardeert de persoonlijke aandacht enorm en geeft daarbij terug dat het niet opleggen van een oplossing, maar haar zelf de regie laten houden, haar veel goeds heeft gedaan.

Zelf regie houden

Het blijven houden van de regie is heel belangrijk. Door tijdig schulden te onderkennen en actie te ondernemen worden veel hoge (gerechtelijke) kosten voorkomen, hetgeen uiteindelijk mooie besparingen kan opleveren.

i Ingrid is een gefingeerde naam

ii Griffierecht kantonrechter | Rechtspraak