“Ik bleek honderden euro’s te kunnen besparen op mijn zorgverzekering”

Geplaatst op november 10, 2021

Voor Fauve Panis, zorgexpert bij de Consumentenbond,staan de maanden november endecember in het teken van de zorgverzekering.December is niet alleen een feestmaand waarbij iedereende hele maand in de kerstsferen zit, maar ook een maand om eens na te denken -met je hulpvrager -over je zorgkosten en zorgverzekering. De zorgverzekering is de enige verzekering in Nederland die voor iedereen verplicht isen elk jaar in november krijgen alle volwassenenweer bericht over de zorgpremie voor het nieuwe jaar.Fauve deelt graag haar kennisover zorgverzekeringenen overstappennaar een nieuwe verzekering met de Haagse SchuldHulpMaatjesengeeft tot slot tips voor een goede vergelijking.

Zorgexpert

Fauve is sinds 2015 zorgexpert bij de Consumentenbond. “Daarvoor had ik een werkervaringsplaats bij een zorginstelling waar ik onderzoek deed naar zelfsturende teams in de zorg. Ik solliciteerde destijdsop dezefunctie, omdat ik me erg kon vinden in de visie van de Consumentenbond en ik graag wilde werken bij een organisatie met maatschappelijke impact.” Ze houdt zich bezig met het zorgdossier wat onder andere inhoudt dat ze artikelen schrijft en vragen beantwoordtvan collega’s en leden.

Honderden euro’s goedkoper uit

Sinds Fauve bij de Consumentenbond werkt is zijook gaan nadenken over haar eigen zorgverzekering: “Voordat ik hier kwam werken, was ik nog nooit overgestapt van zorgverzekering en was ik ‘van huis uit’ vrij uitgebreid aanvullend verzekerd. Het was echt een eye-opener hoeveel ik bleek te kunnen besparen. Ik had een vrij uitgebreide aanvullende verzekeringdie dekking bood voor zaken waar ik helemaal geen gebruik van maakte. Verder had ik alleen eenverplicht eigen risico, terwijl ik met mijn geringe zorgbehoeften en het spaarpotje dat ik achter de hand had beter kon kiezen voor een verhoogd eigen risico. Toen ik wisselde van zorgverzekeraar, mijn uitgebreide aanvullende verzekering omzette naar een beperkte tandartsverzekering én mijn eigen risico verhoogde, was ik honderden euro’s goedkoper uit. Sindsdien neem ik elk jaar de tijd om zorgverzekeringen te vergelijken.”

Kies een goede basisverzekering

De overheid bepaalt welke zorg vergoed wordt uit de basisverzekering. Zo ben je bijvoorbeeld verzekerd voor een bezoek aan de huisarts. Wel zijn er verschillen in de premies voor de basisverzekering, en onder andere in de keuze tussen het aantal zorgverleners waar je terecht kunt en de hoogte van de vergoedingen. Je kunt dan ook kiezen tussen een budget-, natura-, combinatie- of restitutiepolis.

Budget- of Naturapolis

Fauve geeft voor haar eigen verzekering de voorkeur aan een naturapolis: “Ik vind het belangrijk dat ik bij alle ziekenhuizen terecht kan zonder bijbetaling. Bij een budgetpolis is dat niet altijd het geval. Bij naturapolissen is meestal aan het einde van het jaar de contractering met zorgverleners (ook ziekenhuizen) nog niet rond, maar vaak geven verzekeraars dan wel de garantie dat je met een naturapolis bij elk ziekenhuis terechtkunt. Of er wel of geen contract is met een zorgverlener, is belangrijk om te weten of je een behandeling deels of volledig vergoed krijgt.”

Restitutiepolis

“Met een restitutiepolis heb je een vrije keuze in zorgverleners. Je krijgt dan de kosten van verzekerde zorg bij alle zorgverleners volledig vergoed (tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is). Dat geeft dus nog meer zekerheid, maar dat is voor mij niet nodig. Als ik van een nieuwe zorgverlener gebruik zou gaan maken, weet ik dat ik met mijn naturapolis vooraf moet checken of er een contract is met mijn verzekeraar. Die kleine moeite vind ik het verschil in premie tussen een naturapolis en een duurdere restitutiepolis wel waard.”

Aanvullend verzekerd

Naast de basisverzekering is er een zeer ruime keuze aan aanvullende verzekeringen en aparte tandartsverzekeringen. Het is soms mogelijk om een basisverzekering en een aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars af te sluiten, maar dit kan niet altijd.

De inhoud van de aanvullende pakketten is erg wisselend, dus een goede vergelijking op basis van de te verwachte zorgkosten is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het aantal fysiotherapiebehandelingen of de hoogte van een vergoeding voor tandzorg.

Zorgverzekering via de gemeente: Gemeentepolis

Naast de zorgverzekeringen die je zelf kunt vergelijken en afsluiten bij een van de zorgverzekeraars, is het voor mensen met een laag inkomen ook mogelijk een collectieve verzekering af te sluiten via de gemeente.

Een zorgverzekering via de gemeente Den Haag is voor mensen met een inkomen van maximaal 150% van de bijstandsnorm het overwegen waard. In 2021 liep de verzekering via VGZ. Er was keuze uit een compact en uitgebreid pakket. Hoe de gemeentepolis er voor 2022 uitziet en welke voorwaarde er precies gelden, kun je half november teruglezen op de website van de gemeente Den Haag. De premie en bijdrage van de gemeente zijn afhankelijk van het inkomen en vermogen. Ook wordt bij het uitgebreide pakket het eigen risico meeverzekerd.

Tip van Fauve: “De gemeentepolis is vaak een stuk goedkoper dan wanneer je hetzelfde pakket (basisverzekering + aanvullende verzekering) individueel zou afsluiten. Maar let op: als je niet alle zorg en vergoedingen in de gemeentepolis nodig hebt, kan het betekenen dat je oververzekerd bent en dus betaalt voor zorg die je niet nodig hebt. Soms ben je daardoor met een gemeentepolis juist duurder uit dan je zou zijn met een ‘normale’ zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen. Het is daarom altijd verstandig om de gemeentepolis te vergelijken met andere zorgverzekeringen, om de best passende zorgverzekering te vinden.”

Zorgtoeslag

Naast dat de gemeente met de gemeentepolis probeert de zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen betaalbaarder te maken, bestaat er zorgtoeslag. “Mensen met een lager inkomen hebben (onder voorwaarden) recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag ontvang je niet automatisch. Denk je recht te hebben op zorgtoeslag maar ontvang je dit nog niet? Vraag zorgtoeslag dan aan via Mijn toeslagen (je persoonlijke pagina op de website van de Belastingdienst). De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van je inkomen.”

Eigen risico

Jaarlijks stelt de overheid vast hoe hoog het eigen risico is. Voor 2022 blijft dat € 385,-. Wanneer je weet dat je je eigen risico (deels) gaat opmaken, kun je bij je zorgverzekeraar een aanvraag doen om het eigen risico in termijnen vooruit te betalen. Het eigen risico kun je, net als Fauve, verhogen met een vrijwillig eigen risico: “Het eigen risico verhogen levert premiekorting op, maar als je veel zorgkosten uit de basisverzekering verwacht en/of als je geen spaarpotje achter de hand hebt om het volledige bedrag op te hoesten als dat nodig is, is het niet raadzaam je eigen risico te verhogen.”

Kinderen tot 18 jaar meeverzekerd

Wanneer je kind geboren wordt, moet je dit binnen 4 maanden melden bij je zorgverzekeraar.Kinderen zijn meeverzekerd op de polis van een van de ouders, vaak gratis maar sommige verzekeraars rekenen een extra premie voor een uitgebreide aanvullende verzekering.

Fauve:Voor kinderen tot 18 jaar zit eigenlijk alle noodzakelijke zorg in het basispakket. Anders dan bij volwassenen, valt bijvoorbeeld ook tandheelkundige zorg (exclusief orthodontie) voor kinderen in het basispakket. Er geldt ook geen eigen risico. Daarnaast zijn kinderen verzekerd voor de dekkingen uit de aanvullende verzekering van de ouder bij wie ze staan bijgeschreven. Het is dus verstandig de kinderen mee te verzekeren op de polis van de ouder met de meest uitgebreide aanvullende zorgverzekering.”

Orthodontie

Kinderen kunnen verschillende zorgbehoeftes hebben, maar voor veel ouders is de dekking van orthodontie voor kinderen onder 18 jaar een belangrijke dekking. Waar moet je op letten volgens de zorgexpert?

“Houd rekening met het feit dat bij sommige aanvullende verzekeringen een wachttijd en/of acceptatieprocedure geldt. Met wachttijd wordt bedoeld dat je eerst een bepaalde periode (vaak een jaar) verzekerd moet zijn, voor je recht hebt op vergoeding. Bij een acceptatieprocedure voor een aanvullende verzekering zal een verzekeraar je vragen stellen over de zorg die je nodig hebt. Op basis van je antwoorden word je geaccepteerd of geweigerd voor de verzekering. Let er daarnaast op dat er vaak beperkingen in de vergoeding voor orthodontie zijn. Zo bieden sommige polissen een maximumbedrag aan vergoeding voor de hele verzekeringsduur, terwijl andere polissen een maximumvergoeding per jaar bieden. Soms geldt er ook een gedeeltelijke vergoeding per behandeling. Bekijk en vergelijk de polisvoorwaarden dus goed.”

Vanaf 18 jaar

Vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de jongere 18 wordt, is hij of zij niet meer gratis meeverzekerd bij de ouders. De jongere of de ouders moet(en) dan premie betalen voor de zorgverzekering. Ook geldt er dan een eigen risico. Als je op 21 november 18 jaar wordt, betekent dat dus dat er per 1 december betaald moet worden voor de zorgverzekering van de jongere. De jongere kan ervoor kiezen een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Hij of zij kan ook met de ouders meeverzekerd blijven, met dezelfde of een aangepaste zorgverzekering. Het is verstandig om voor de 18e verjaardag te kijken naar de zorgwensen van de jongere, en vervolgens een zorgverzekering te kiezen die daar het beste bij aansluit. Jongeren die studeren kunnen bijvoorbeeld een studentenverzekering afsluiten. Die zijn speciaal gericht op studenten, maar of zo’n verzekering daadwerkelijk interessant is, hangt af van de zorgbehoeften van de student. Daarnaast kunnen jongeren vanaf de maand na hun 18e verjaardag zorgtoeslag aanvragen.

Betalingsachterstand

Het kan voorkomen dat je rekeningen van de zorgverzekeraar niet kunt betalen: “Als je je premie, eigen risico of eigen bijdrage niet op tijd betaalt, zal de zorgverzekeraar je eerst betalingsherinneringen sturen. Als de betaling daarna uitblijft zal hij een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Bij 6 maanden betalingsachterstand word je aangemeld bij het CAK als wanbetaler. Je moet dan een hogere premie betalen.Lukt het je niet om de achterstand van je premie, eigen risico of eigen bijdrage in één keer te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar om een betalingsregeling te treffen. Vaak is het mogelijk om het verschuldigde bedrag in termijnen te betalen. Als je een betalingsachterstand van de premie hebt kun je niet wisselen van zorgverzekeraar. Je verzekeraar kan bij een premieachterstand je aanvullende verzekering opzeggen. Meestal gebeurt dat na 2 maanden premieachterstand. De basisverzekering mag niet opgezegd worden.”

Ben je al aangemeld als wanbetaler?

Dan zijn er een aantal mogelijkheden om afgemeld te worden. Zo kun je natuurlijk de schuld aflossen, maar je kunt ook afgemeld worden als je via schuldhulpverlening een regeling met de zorgverzekeraar hebt getroffen of wanneer je bent toegelaten tot de WSNP. In overleg met de zorgverzekeraar zou je dan voor het nieuwe kalanderjaar kunnen overstappen. Meer informatie over de wanbetalersregeling lees je op de website van het CAK.

Vergelijken en tips zorgexpert

Er zijn een paar zaken die je helder moet hebben bij het vergelijken van zorgverzekeringen en het overstappen.

  • Welk type basisverzekering wil je (budget, natura of restitutie)?
  • Heb je zorg nodig die niet in de basisverzekering zit en zo ja, loont het om daar een aanvullende verzekering voor af te sluiten?
  • Wil je het eigen risico verhogen?
  • Heeft een zorgverzekeraar contracten met de zorgverleners van jouw keuze?
  • Met de goedkoopste premie ben je niet altijd het beste af. Het is belangrijk om een verzekering af te sluiten die aansluit bij je zorgwensen. Kijk ook goed naar de hoogte van de vergoedingen, hoeveel behandelingen de verzekering vergoedt en welke bedragen je vergoed krijgt.
  • Vergelijk elk jaar zorgverzekeringen.


Elk jaar vergelijken is volgens Fauve zeker de moeite waard: “Als je denkt dat je goed zit bij je huidige verzekeraar en je je polis daarom niet tegen het licht houdt, kun je bedrogen uitkomen. Mogelijk zijn je eigen zorgbehoeften veranderd en past de polis niet meer bij je. Ook kunnen zorgverzekeraars elk jaar hun contracten met zorgverleners en hun aanvullende dekkingen en premies veranderen. Om de zorgverzekering te vinden die het beste aansluit bij jouw wensen, is het dus altijd raadzaam om zorgverzekeringen te vergelijken.”

Zorgvergelijker

Je kunt op verschillende websites vaak al per half november zorgverzekeringen vergelijken omdat uiterlijk 12 november alle zorgpremies bekend moeten zijn. Ook op de website van de Consumentenbond vind je een zorgvergelijker. Hiermee kun je gratis zorgverzekeringen vergelijken.

Naast het overstappen van zorgverzekeraar is het ook goed om regelmatig (jaarlijks) de andere verzekeringen te vergelijken, zoals een autoverzekering maar ook de inboedelverzekering of particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Handige websites:

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering