SchuldHulpMaatje zet psychische kwetsbaarheid op de (schulden)kaart

Geplaatst op februari 25, 2022

Met de voorstelling Vind je het gek! van Nynka Delcourt is dinsdagavond 22 februari 2022 het nieuwe Haagse SchuldHulpMaatje project ‘Psychische kwetsbaarheid’ op indringende wijze van start gegaan. Jasper van der Wulp, Projectcoördinator psychische kwetsbaarheid, licht het doel van het project verder toe.

Beter toerusten
Schulden vergroten de kans op psychische problemen. Maar andersom geldt ook, met het hebben van een psychische kwetsbaarheid neemt de kans op schulden toe. Om deze neerwaartse spiraal tegen te gaan, willen we maatjes met dit project beter toerusten om hulpvragers met schulden en mentale problemen te begeleiden, zodat we (nog) meer trajecten tot een goed einde kunnen brengen.

Vier begeleidingsopties bij psychische kwetsbaarheid
Dat wil SchuldHulpMaatje onder meer doen door tussen reguliere begeleiding (bij lichte kwetsbaarheid) en doorverwijzing (bij zeer grote kwetsbaarheid) nog twee andere begeleidingsopties in te zetten, namelijk begeleiding met ruggenspraak van een interne mentor (een maatje met ervaring op dit gebied) en duo-begeleiding met een (meestal professionele) ketenpartner (zie figuur). Op dit moment hebben we hiervoor al korte lijntjes met Kompassie, ‘Achter de voordeur’ (Parnassia) en het Haags Steunsysteem.

Tevens willen we meer expertise in huis halen door enkele oud-GGZ-medewerkers aan ons te binden als vraagbaak. Maatjes kunnen hun coördinator, of mij laten weten, als zij aanvullende ondersteuning op dit vlak bij hun begeleidingstraject kunnen gebruiken.

Lees meer over het thema psychische kwetsbaarheid: