Een update over het project laaggeletterdheid en nog wat feiten….

Geplaatst op maart 13, 2022

Laaggeletterdheid van de hulpvrager kan een obstakel zijn voor een maatje bij de begeleiding. Als jij niet doorhebt dat jouw hulpvrager laaggeletterd is, vraag je misschien dingen die hij of zij niet kan. Als jouw hulpvrager moeite heeft met rekenen, zal hij niet gemakkelijk kunnen budgetteren. Als je woorden gebruikt die jouw hulpvrager niet begrijpt, kan je nooit iets goed uitleggen. Het gevolg kan zijn dat de hulpvrager niet doet wat je met hem afspreekt, waardoor jij als maatje gefrustreerd raakt en het traject onnodig lastig wordt of – erger – het traject stopt. Dit is de reden voor meer aandacht voor laaggeletterdheid.

Informeren & communiceren

De eerste maanden van het project laaggeletterdheid stonden in het teken van informeren en communiceren.

  • Wat is laaggeletterdheid?
  • Waar komt het voor?
  • Hoeveel mensen in Nederland zijn laaggeletterd?
  • Wat zijn de gevolgen?

Doel van de thema-avonden die we organiseerden, de nieuwsbrieven die we schreven en de stukken die we posten op Basecamp was bewustwording creëren. Alleen als je de feiten kent, kan je er rekening mee houden. Nog even wat weetjes die belangrijk zijn voor ons, SchuldHulpMaatjes in Den Haag.

2022-3 Laaggeletterdheid in beeld

Laaggeletterdheid hoog in Den Haag
In Nederland hebben bijna 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en/of rekenen. Vaak beschikken zij ook over weinig digitale vaardigheden. Bijna 100.000 mensen leven in armoede door laaggeletterdheid. Dit kost onze samenleving € 95 miljoen per jaar.

Vergeleken met niet-laaggeletterden geldt dat laaggeletterden:

  • vaker minder zelfredzaam zijn;
  • vaker financiële problemen hebben;
  • vaker lang in armoede leven;
  • vaker schuldhulpverlening nodig hebben;
  • vaak zelf niet de juiste weg naar die hulp vinden.

Uit een regionaal onderzoek naar laaggeletterdheid onder de bevolking kwam naar voren dat het percentage laaggeletterden in de gemeente Den Haag relatief hoog is ten opzichte van de overige G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht). Mogelijke verklaringen voor de verschillen ten opzichte van Nederland zijn de samenstelling van de bevolking naar herkomst en opleidingsniveau alsook het aandeel studenten dat in deze G4-steden woont.

Laaggeletterden per stadsdeel
Het percentage laaggeletterden verschilt sterk per stadsdeel (zie figuur 1). Het percentage laaggeletterden is het hoogst in stadsdeel Laak (50%) en Escamp (38%) gevolgd door Centrum (34%). Het stadsdeel Loosduinen heeft een laaggeletterdheidspercentage dat onder het gemeentelijk niveau ligt (11%). Ook de laaggeletterdheid in de stadsdelen Haagse Hout, Leidschenveen-Ypenburg en Scheveningen ligt (ruim) onder het gemeentelijke en landelijke gemiddelde. Het laagste aandeel laaggeletterden vinden we terug in stadsdeel Segbroek (4%).

2022-03 Laaggeletterdheid wijken verdeling Den Haag

De kans dat zich onder onze hulpvragers laaggeletterden bevinden is heel groot. Er wonen relatief veel laaggeletterden in Den Haag en armoede en laaggeletterdheid gaan ook vaak hand in hand. Zaak dus dat we weten wat laaggeletterdheid inhoudt, we ons bekwamen in het herkennen van laaggeletterdheid en het begeleiden van laaggeletterde hulpvragers. En daarom organiseren we het hele jaar door trainingen.

Groet,

Heleen Rijkens

Project coördinator laaggeletterdheid

Voor meer informatie: