Van SchuldHulpMaatje JONG naar MoneyFit

Geplaatst op januari 29, 2023

Onder de bezielende leiding van onze oud-directeur James van Velzen en vrijwilligers Jasper van der Wulp en Irene Heggelman startte in 2016 het project SchuldHulpMaatje JONG. De organisatie is sindsdien aangepast, maar het doel is hetzelfde gebleven: we helpen nog steeds jongeren om (dreigende) schulden op te lossen. Daarbij werken we sinds kort onder de nieuwe naam ‘MoneyFit’ en zoeken we steeds vaker de samenwerking met ketenpartners op. Waar staan we nu?


Start financiële hulp aan jongeren 2016
Binnen het project JONG helpen we jongeren van 18 tot en met 27 jaar met (dreigende) financiële problemen. De groep maatjes die deze jongeren mag begeleiden krijgt naast de basisopleiding ook een dag extra opleiding aangeboden, waarbij de nadruk ligt op de verschillen in de sociaal emotionele begeleiding en de verschillen in de trajecten die kunnen leiden naar een schuldenvrije toekomst. Door het leggen van goede netwerkcontacten en het assisteren bij trajecten op de locatie van de gemeente, hebben Jasper en Irene hiervoor een mooie basis gelegd.

Wisseling van de wacht 2021
Na enkele jaren werd Jong als project afgerond en in 2021 namen Kwint Havermans en Juliet Wareman de coördinatie van JONG over van Irene en Jasper. Met veel energie hebben ze JONG door het laatste corona-jaar heen geholpen, wat met een fulltime baan een behoorlijke kluif was. Gelukkig ontstond er in 2022 door een toename in subsidie, financieel ruimte voor extra betaalde mensen op kantoor en kon er aan beide coördinatoren structurele ondersteuning geboden worden.

Uitbreiding van het jongeren-coördinatorteam
Omdat de coördinatoren persoonlijk de intake verzorgen van de jongeren die zich voor hulp aanmelden, vraagt het coördinatorschap behoorlijk wat tijd. Gelukkig bleek Jasper bereid om hierin bij te springen en ook John Pelle hebben we als coördinator toe kunnen voegen.

Met grote dank aan de maatjes
Corona heeft het contact met de maatjes lastig gemaakt en het bleek vooral lastig voor de maatjes om in contact te blijven met de hulpvragers. Het aantal georganiseerde activiteiten voor de JONG-maatjes bleef ook achter.
Gelukkig is het nu (in 2023) weer terug naar normaal en kunnen we dit jaar naast de maatjesactiviteiten voor alle maatjes, weer twee speciale maatjesavonden en drie maatjescafé-avonden organiseren, waarin ruimte is om ervaringen uit te wisselen en het onderlinge contact tussen de maatjes te versterken.

Versteviging van externe contacten
In april ben ik (Anna) begonnen vanuit mijn functie als vrijwilligercoördinator bij SchuldHulpMaatje om eerst een goede relatie op te bouwen met de coördinatoren van JONG.
Daarna heb ik de externe contacten die er nog lagen benaderd en nieuwe contacten aangeboord.
Ik heb mooie gesprekken mogen voeren met diverse ketenpartners zoals het jongerenpunt 070, helpdeskgeldzaken, het JIT, het JPF en de jongerenafdeling van Humanitas thuisadministratie.

Op weg naar betere vindbaarheid voor hulpvragers
Wat opvalt is dat terwijl het aantal jongeren met schulden volgens de media aan het stijgen is, we dit niet terugzien in het aantal aanmeldingen van hulpvragers.
De komende maanden zullen we ons dan ook gaan richten op het contact leggen met organisaties waar jongeren te vinden zijn. Hierbij kan je denken aan de mbo- en hbo-instellingen in Den Haag, studentenverenigingen, Jeugdzorginstellingen etc. Ook hebben we contact gezocht met Schuldzero.
Zij hebben in samenspraak met hun jongerenteam een waarderingsstempel in het leven geroepen voor organisaties die jongeren helpen bij hun financiële vraagstukken.
We laten ons graag door hun adviseren om te zien hoe we onze vindbaarheid voor jongeren kunnen vergroten en hoe we nog beter aansluiting kunnen vinden bij de jongeren die onze hulp inroepen.

Van JONG naar MoneyFit
Uit onderzoek van onze landelijke organisatie is gebleken dat JONG niet echt een aansprekende naam is voor onze jongeren. Daarom hebben zij samen met jongeren een andere naam bedacht. Vanwege onze wens om meer aansprekend en beter vindbaar te zijn, hebben we voor deze nieuwe naam gekozen.
Waar staat de naam MoneyFit voor: Geld is iets waar we elke dag (on)bewust mee bezig zijn. Het is een kunst om minder uit te geven dan dat er binnenkomt. Omgaan met geld kan op een fitte of op een ongezonde manier. Wij helpen jongeren met een financieel gezond bestaan. MoneyFit dus!

Volg MoneyFit op Instagram

Bekijk de flyer van MoneyFit

Auteur: Anna Spaink