Haagse belastingdienst incasseert sociaal

Geplaatst op juni 5, 2023

De gemeentelijke dienst Belastingzaken wil steeds duidelijker zijn sociale gezicht laten zien aan Hagenaars die moeite hebben met het betalen van hun aanslagen. “Met iedereen die contact opneemt gaan we op zoek naar een oplossing, zegt manager Invordering van de dienst Lucien Rugebregt over de kern van het sociale incassobeleid van zijn afdeling. Toch blijkt de drempel om bij betalingsproblemen contact op te nemen met de gemeente vaak te hoog. Vandaar dat Belastingzaken uitdrukkelijk openstaat voor samenwerking met laagdrempeliger organisaties als SchuldHulpMaatje.

Hij stelt daarom het directe toegangsnummer van zijn afdeling open voor maatjes op zoek naar een oplossing voor de betalingsproblemen van hun hulpvragers. Via 070-3533820 kunnen zij rechtstreeks “zakendoen” met de medewerkers van Belastingzaken.

Belastingsoorten

De dienst incasseert als belangrijkste belastingen de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In alle stadia van het incassotraject worden belastingplichtigen opgeroepen vooral contact op te nemen met de gemeente als ze moeite hebben met de betaling van de aanslag.

Rugebregt: “Er gaan hier zo’n 800.000 aanslagen de deur uit per jaar en zo’n 150.000 aanmaningen bij overschrijding van de eerste betaaltermijn. Het is dus ondoenlijk om ons te verdiepen in alle gevallen van betalingsachterstand, maar iedereen die contact met ons opneemt gaan we helpen. We kunnen bezien of men in aanmerking komt voor kwijtschelding. Is dat het geval dan kunnen we ook hulp bieden bij de aanvraag. We kunnen betalingsregelingen treffen of automatische incasso in termijnen. Soms is de situatie zodanig dat aanslagen als oninbaar moeten worden geboekt. En we hebben korte lijnen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en naar de Gemeentelijke Kredietbank die schulden kan overnemen op basis van een haalbare aflossingsregeling met de schuldenaar.”

Contact aangemoedigd

Al in het aanslagbiljet en de bijbehorende toelichting staat de uitnodiging om contact op te nemen als de betaling op problemen stuit. Rugebregt: “Maar veel mensen hebben moeite met lappen tekst, dus is er ook een QR-code die verwijst naar een interactieve video, met antwoorden op vele belastingvragen en een directe ingang voor het treffen van een betalingsregeling of het aanvragen van kwijtschelding.”

Bekijk de interactieve video.

Ook de verdere correspondentie bij het verstrijken van betaaltermijnen gaat vergezeld van uitnodigingen om vooral contact op te nemen om over oplossingen te praten. “Met elk contact doen we wat. Tot in het laatste stadium, als onze deurwaarders op de stoep staan, wordt er op alle manieren hulp aangeboden.

Onze eigen deurwaarders hebben ook de omslag gemaakt van harde incasso naar het helpen vinden van oplossingen voor mensen die echt niet kunnen betalen. Wij komen als weinigen bij mensen achter de voordeur en we treffen daar ook vaak andere problemen aan dan financiële. Ook daarvoor proberen we oplossingen aan te reiken door de mensen in contact te brengen met afdelingen en instanties die de passende ondersteuning kunnen bieden.”

Soms streng, soms oplossingsgericht

Naast de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen is Belastingzaken ook incasseerder van alle andere gemeentelijke heffingen, zoals boetes en parkeerbelasting. Van deze heffingen is geen kwijtschelding mogelijk. Rugebregt: “En daar zijn we ook veel strenger mee, want dat zijn sancties voor fout gedrag, dat ook te vermijden is. Streng zijn we ook voor mensen die wel kunnen betalen, maar dat niet doen. En zorgzaam voor mensen die dat niet kunnen.”

Auteur: Wim van Campen

Lees meer over het thema sociale incasso: Vroegsignalering bij betaalachterstand in opmars.