In welke wijken van Den Haag vind je wijkteams van SchuldHulpMaatje?

Geplaatst op augustus 21, 2023

Update augustus 2023

In januari 2023 zijn we begonnen met wijkgericht werken in Moerwijk in Loosduinen. Het zijn niet de eerste wijkteams van SchuldHulpMaatje Den Haag. Team Bouwlust/Vrederust ondersteunt al jaren hulpvragers uit de wijk die de maatjes goed weten te vinden op het inloopspreekuur in de “Groene doos”. In 2022 zetten we als pilot het team Centrum/ Schilderswijk op. De maatjes van dit nieuwe wijkteam waren positief over het werken in teamverband binnen een afgebakend postcodegebied wat de organisatie deed besluiten nog twee wijkteams op te zetten: Moerwijk en Loosduinen.

De vier SchuldHulpmaatje wijkteams

Wat is een wijkteam?

Het idee van een wijkteam is dat de maatjes van dit team alleen hulpvragers uit een bepaald postcodegebied begeleiden, samen intervisies doen, eventueel een inloopspreekuur voor de wijk draaien en/of deelnemen aan andere activiteiten in de wijk. Het wijkteam heeft contact en werkt samen met organisaties uit de wijk die zich richten op dezelfde doelgroep als SchuldHulpMaatje. Denk hierbij aan Wijkz, Helpdesk Geldzaken of Parnassia.

Waarom werken we met wijkteams?

Er zijn verschillende redenen voor de introductie van wijkteams. Een reden is dat werken in een actief teamverband de betrokkenheid vergroot, omdat er meer interactie is tussen de maatjes. Maatjes in een team kunnen hun ervaringen met elkaar delen, vragen aan elkaar stellen, hulp aan elkaar vragen en samen nieuwe maatjes opvangen. Vroeger had een maatje alleen contact met de coördinator wat voor sommige maatjes als te eenzaam werd ervaren. De maatjes zijn positief en de coördinatoren zijn dat ook: voorheen waren zij de enige vraagbaak, nu delen ze die rol met de andere maatjes van het team.

Persoonlijk contact
Een andere reden is dat de sociale kaart van een wijk veel overzichtelijker is dan die van de hele stad. Op wijkniveau lukt het om binnen de organisaties die voor ons relevant zijn een persoonlijk contact te hebben. Dit persoonlijke contact maakt het voor de maatjes in de wijk veel gemakkelijker om hun hulpvragers te introduceren bij die organisaties en vervolgens samen op te trekken in het traject. Ook weet je op wijkniveau eerder de buurttuin te vinden voor de hulpvrager met groene vingers of de kaarttafel voor de klaverjasser.

Samenwerking met sociale partners bij aanpak schulden
SchuldHulpMaatje is zichtbaarder op wijkniveau dan op stadsniveau. Door het persoonlijke contact met de organisaties die opereren binnen de wijk weten deze organisaties ons beter te vinden dan op stadsniveau. Hierdoor bereiken we hulpvragers die anders buiten beeld waren gebleven. In Moerwijk en Loosduinen zijn al zeker tien hulpvragers door organisaties zoals Wijkz, Achter de Voordeur en Helpdesk Geldzaken “warm” aan onze wijkteams overgedragen. Een warme overdracht kan alleen als er een persoonlijk contact is en de warme overdracht zorgt dat het traject meteen gaat lopen.

Kortom, er zijn te veel voordelen om hier niet mee door te gaan. We zijn dan ook hard bezig met te bedenken hoe we deze werkvorm kunnen gaan aanbieden aan alle maatjes, zodat iedereen die dat wil meer contact kan hebben met medemaatjes en de kennis over en ervaringen met alle wijken van Den Haag wordt behouden en gedeeld. Als je hier ideeën of vragen over hebt, laat me dat dan weten.

Heleen Rijkens

Projectcoördinator Wijkgericht Werken