Meer financiële ruimte voor schuldhulpvragers

Geplaatst op januari 30, 2024

Alle inkomensverruimende maatregelen van het kabinet leiden ertoe dat ook het Vrij te laten bedrag (Vtlb) in de schuldsaneringstrajecten, evenals de Beslagvrije voet (Bv) per 1 januari zijn veranderd. In de meeste gevallen pakken Vtlb en Bv hoger uit, zodat de hulpvragers in schuldsanering of zij die te maken hebben met een beslag op hun inkomen wat meer financiële ruimte krijgen.


Het Vtlb is het deel van het inkomen dat niet gebruikt mag worden voor de sanering van schulden. Het wordt toegepast in de wettelijke schuldsanering (Wsnp; die via de rechter wordt opgelegd), maar ook in de minnelijke schuldsanering (Msnp; die door de gemeenten wordt uitgevoerd). In beide trajecten moet voor alle schulddossiers dit voorjaar een nieuwe Vtlb worden berekend. Voor Wsnp-trajecten moet dat voor 1 maart gebeuren en voor Msnp-trajecten voor 31 mei. Valt het Vtlb op het moment van berekenen hoger uit, dan geldt dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024. Bij een Vtlb dat lager uitvalt geldt de datum dat het nieuwe Vtlb bekend is gemaakt aan de hulpvrager.


In de meeste gevallen geldt dat de aanpassingen door de schuldregelaars worden uitgevoerd. Maar gegarandeerd is dat niet, dus het kan geen kwaad als schuldhulpmaatjes alert zijn dat voor hun hulpvragers in saneringstrajecten de nieuwe Vtlb’s worden toegepast. Hetzelfde geldt voor maatjes van hulpvragers bij wie beslag is gelegd op het inkomen. Als het goed is past de beslagleggende deurwaarder de beslagvrije voet uit zichzelf aan, maar ook hier gebeurt dat niet altijd vanzelf. Dan moet hiervoor bij de deurwaarder worden aangeklopt.