Snellere route voor maatjes naar hulp bij vragen over toeslagen

Geplaatst op juni 24, 2024

Voor Haagse SchuldHulpMaatjes is er nu een snellere en efficiëntere route naar hulp bij vragen over toeslagen. De route loopt via speciale doorkiesnummers (zie kader) die direct toegang geven tot een deskundige medewerker van Dienst Toeslagen, aan wie dossiervragen kunnen worden voorgelegd voor verdere inzichten en behandeling. Dit is één van de onderdelen van een samenwerkingsafspraak die Schuldhulpmaatje Den Haag onlangs is overeengekomen met Dienst Toeslagen. Wat dit in de praktijk voor ons werk betekent bespreken we met Yves Salters, Relatiebeheerder bij Dienst Toeslagen voor de grootste gemeenten in Zuid-Holland.

Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag heeft nu de status van toeslagenservicepunt (TSP). Salters: “Dit betekent dat hulpvragers, waar nodig, naar jullie worden verwezen via onze website toeslagen.nl. Belangrijker voor maatjes is dat je als hulpverlener gebruik kunt maken van korte lijnen naar ons speciale Direct Service Team voor overleg over oplossingen voor individuele situaties.”

Direct contact over toeslagen

Telefonisch contact over toeslagen zonder in een lange wachtrij te belanden. Daarvoor zijn er voor SchuldHulpMaatjes enkele directe doorkiesnummers. De doorkiesnummers hebben we op Basecamp gepubliceerd.

SchuldHulpMaatje is een ToeslagenServicePunt

Salters en zijn collega’s in andere provincies hebben al soortgelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met tal van maatschappelijke organisaties waar mensen bij kunnen aankloppen die vragen hebben over toeslagen. “Zo zoeken we in alle gemeenten partners die dicht bij de mensen staan. Het uiteindelijke doel is dat we aanwezig en bereikbaar zijn tot in de haarvaten van de samenleving.”

Schuldhulpverleners stuiten ook op problemen waar niet alleen hún hulpvrager mee te maken heeft, maar die (veel) meer mensen dwars kunnen zitten. Salters: “Die signalen ontvangen we graag, want dan kunnen we er mogelijk wat aan doen. Dat kan van alles zijn, zoals een onduidelijke brief of een onhandigheidje in de app. We horen het graag via relatiebeheer@toeslagen.nl.”

Behalve snellere en directe lijnen naar de oplossing van individuele hulpvragen biedt de status van toeslagenservicepunt nog andere faciliteiten. Zoals een aanbod van trainingen met praktijktips zodat mensen de toeslagen krijgen waar ze recht op hebben: informatie over het aanvragen van toeslagen, informatie over het proberen te voorkomen van terugvorderingen en informatie over de wegen naar de oplossing van problemen. Zo’n training zal voor één van onze komende maatjesavonden worden ingepland.

Yves Salters en zijn team.

Salters geeft alvast een paar voorproefjes:

  • Digitaal zaken regelen? Sinds begin dit jaar is er een app in de lucht die alle toeslagen omvat. Lang niet alle hulpvragers zijn digitaal vaardig genoeg. Maatjes zullen mogelijkerwijs moeten assisteren met het gebruik van deze app. 

  • Ook voor hulp bij toegang tot Mijn Toeslagen kan dat nuttig zijn. Aanvragen van toeslagen kan nog niet via de app; dat moet via Mijn Toeslagen of via een formulier dat bij de Belastingtelefoon 0800 – 0543 is op te vragen.

  • Check op toeslagen, speciaal voor jongeren die 18 worden. Nog steeds lopen velen toeslagen mis waarop ze wel recht hebben. Daar kan van alles achter zitten: onbekendheid, angst, schaamte, wantrouwen. Salters vraagt speciale aandacht voor jongeren die 18 zijn geworden, die dus zelf een zorgverzekering moeten afsluiten, maar vaak niet weten dat ze dan ook recht hebben op zorgtoeslag. Zijn advies aan hulpverleners is verder om al bij een van de eerste contacten na te gaan of een hulpvrager de toeslagen krijgt waarvoor hij of zij in aanmerking komt. Op de website van Toeslagen staat daar een handig hulpmiddel voor dat meerdere jaren bestrijkt. Wil je weten hoeveel toeslag je kunt krijgen? Maak een proefberekening en je weet het.

  • Toeslagenkaart. Een overzicht van alle toeslagen met hun kengetallen en voorwaarden is te vinden op de toeslagenkaart.