Bestuur en Comité van aanbeveling

Het bestuur van SchuldHulpMaatje Den Haag bestaat uit deskundigen met een achtergrond in het vrijwilligerswerk en met kennis en ervaring op organisatorisch terrein en met betrekking tot financieel beleid. Naast de bestuursleden dragen ook onze ambassadeurs het gedachtegoed van SchuldHulpMaatje Den Haag uit. Zij zijn onmisbaar, want dankzij hen leren veel mensen ons werk kennen. De ambassadeurs zijn betrokken, denken mee en maken zich sterk voor de mensen die financieel weer vrij willen zijn.

Contactgegevens bestuur en directie SchuldHulpMaatje Den Haag

Voorzitter van het bestuur
Wilbert Stolte, Werkte in het (georganiseerde) bedrijfsleven en het openbaar bestuur, onder andere als wethouder in de gemeente Den Haag.

Secretaris van het bestuur
mw. A.M van Roessel: Redacteur, werkt sinds 2004 als politiek redacteur voor De Groene Amsterdammer. Voor haar wekelijkse kroniek In Den Haag kreeg ze de Anne Vondelingprijs 2015 voor politieke journalistiek. Een keer in de twee weken schrijft ze een column voor de weekkrant Den Haag Centraal.

Penningmeester van het bestuur
dhr. A. Sterkenburg: Was directeur Sport, Cultuur, was zakelijk directeur GGD en voormalig directeur Stadsbeheer bij de Gemeente Den Haag.

Bestuurslid
J.A.P. van Oosten, Was CEO van Koninklijke BAM Groep en vervulde daarna een aantal toezichthoudende functies. Op dit moment is hij nog voorzitter van de raad van commissarissen van Royal HaskoningDHV en van die van Staedion.

Directeur stichting
E. Hommes

Comité van aanbeveling:

– Chris Bakhuis van Kesteren, Manager Internal Audit, Risk & Compliance/Gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn.

– Mr. Jacqueline Biesheuvel, voormalig griffier van de Tweede Kamer.

– Drs. Louk Burgers, voormalig directeur Sovic Foundation, Jongeren Academie Jatiz en De Sportbank.

– Dr. Ad van der Helm, parochievicaris Sint Jacobus en Maria Sterre der Zee en hoofddocent kerkelijke recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België).

– Henk Kool, Interkool B.V. voormalig wethouder gemeente Den Haag.

– Jos Warmerdam, voormalig voorzitter stichting Leergeld Den Haag.