Missie en visie

De Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag heeft als doel het voorkómen en oplossen van financiële schuldenproblematiek. Ook het bieden van medemenselijkheid voor hen die in financiële schulden terecht zijn gekomen, maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de doelstelling van de stichting. SchuldHulpMaatje Den Haag is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

De Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag is een vrijwilligersorganisatie, hetgeen inhoudt dat de werkzaamheden van de projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers; de maatjes.
Een uitzondering daarop wordt gemaakt voor de professionele leiding om de continuïteit te bewaken, de vereiste uitvoeringsstandaard te bereiken, deze te borgen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Met de begeleiding door maatjes helpt SchuldHulpMaatje Den Haag cliënten die werken aan een ordening van hun administratie, budgettering van hun uitgaven en afstemming met de gemeentelijke instanties Preventie op het voorkómen van schulden is tevens aan de orde evenals het onderzoeken van de mogelijkheden voor verbetering van hun inkomenspositie.

Visie

Schulden hebben met meer te maken dan alleen geld. Vandaar dat SchuldHulpMaatjes structurele hulp aanbieden. Zo leren mensen zelf de regie te nemen over hun financiële situatie. SchuldHulpMaatjes staan naast de hulpvrager, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. In het praktijk betekent dit dat SchuldHulpMaatjes en hulpvrager, zonder enige machtsverhoudingen, samen oplossingen bedenken.