Privacybeleid

Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag (voortaan SHM DH) verzameld de gegevens die je via de aanmeldformulieren op de website of anderszins aan ons stuurt. Deze gegevens zijn vooral basisgegevens zoals je naam, adres en telefoonnummer, maar ook gevoeligere gegevens zoals een overzicht van jouw financiële situatie. Wij slaan deze op in een beveiligd omgeving. Door je aan te melden via deze website geef je SHM DH de toestemming om je gegevens in een beveiligde omgeving op te slaan en te verwerken. Overigens maakt SHM DH ook gebruik van cookies in onze website. Zie voor meer informatie onderaan deze pagina.

Waarom wij jouw gegevens nodig hebben

Wij hebben jouw gegevens nodig om contact met je te kunnen opnemen en zodat wij, als je door een maatje wordt begeleid, jouw voortgang kunnen bijhouden. Dat SHM DH jouw toestemming krijgt om jouw gegevens op te slaan en verwerken is een voorwaarde om je te kunnen helpen. Wij verzamelen geen gegevens die wij niet nodig hebben om je te helpen.

Wat wij met je gegevens doen

Alle gegevens worden opgeslagen in een online logboek. Dit online logboek is versleuteld en sterk beveiligd zodat alleen het gecertificeerde maatjes en medewerkers die betrokken zijn met je hulpvraag toegang hebben tot jouw gegevens.

Jouw gegevens worden ook gebruikt om rapportages over de organisatie te maken (bijvoorbeeld om te weten hoeveel mensen SHM DH in een jaar heeft geholpen). Deze gegevens zijn wel openbaar, maar wel geanonimiseerd. Dit betekent dat je aan de hand van deze gegevens niets over individuen achterhaald kan worden.

Wij hebben standaardprocedures om ervoor te zorgen dat wij alleen gegevens verzamelen die nodig zijn en dat de gegevens sterk worden beveiligd.

Je dossier

Na je aanmelding maakt de administratie van SHM DH een ‘dossier’ in het logboek. Hierin staan aan het begin alleen de gegevens die je bij aanmelding hebt aangegeven. De inhoud van het dossier wordt tijdens de begeleiding aangevuld met korte rapportages van jouw voortgang.

Hoe lang wij je gegevens vasthouden

Wij verwijderen al je gegevens die in onze logboek wordt opgeslagen uiterlijk twee jaar nadat je geen hulp meer van ons krijgt.

Jouw privacyrechten

Vanwege de privacywetgeving kan je:

  • Je dossier inzien;
  • Je gegevens laten veranderen (als er iets onjuist is);
  • Je dossier en gegevens laten verwijderen voor de verwijdertermijn van twee jaar nadat je geholpen bent;
  • Bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.

Om dit de toen kan je je (eventuele) maatje benaderen. Klik hier voor meer informatie over je privacyrechten. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen