Interview Marjan Engels

Geplaatst op december 1, 2018

  Marjan Engels: “Zonder SchuldHulpMaatje zou het probleem veel groter zijn”

Na vier jaar secretaris te zijn geweest in het bestuur, neemt Marjan Engels afscheid van SchuldHulpMaatje Den Haag. Hoe kijkt ze terug op haar tijd als bestuurder?

“SchuldHulpMaatje is van grote betekenis voor de inwoners van Den Haag die financiële zelfredzaamheid missen. Alleen al omdat we grotendeels met vrijwilligers werken, maakt ons bijzonder. Als organisatie zijn we niet alleen goedkoop, maar ook zeer gemotiveerd om hulpvragers bij te staan. De gemeente kan dit niet alleen. Als we deze vorm van zorg zouden moeten professionaliseren, bijvoorbeeld door met betaalde krachten te werken, neemt om te beginnen de drempel toe. Dat kan bedreigend overkomen op mensen met schulden. Nu staat een vrijwilliger naast de hulpvrager en is de relatie in principe gelijkwaardig.

Budgetcoach

Voordat Marjan toetrad tot het bestuur van SHM Den Haag werkte ze als beleidsadviseur bij het ministerie van Sociale Zaken. Na haar pensioneren volgde ze de opleiding tot budgetcoach. “Ook deze kennis kwam goed van pas bij deze functie binnen SHM Den Haag.” Er werken nu naast de directeur een aantal STiP-medewerkers. STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. De StiP-medewerkers hebben een door de gemeente Den Haag gesubsidieerde baan. Het betreft aanvullend werk waar de organisaties zelf geen geld voor hebben.

SHM Den Haag heeft zich de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. “Om resultaten te bereiken is er een klein kernteam gevormd, dat meer dan 100  vrijwilligers aanstuurt en van de juiste kennis voorziet. Deze maatjes zijn het hart van de organisatie; zij leveren de kernactiviteit waar het SHM  Den Haag om te doen is. Dat is enorm waardevol voor de stad.”

Schuldenvrij

Den Haag kent tienduizenden inwoners die financieel kwetsbaar zijn door een scheiding, een te duur huis, boetes voor verkeersovertredingen of te vaak de zorgverzekeringspremie niet te betalen. Marjan Engels: “Deze groep bestaat lang niet alleen uit mensen met weinig geld zoals vaak wordt gedacht. Het kan iedereen overkomen, ook de hoger opgeleide man met een vaste baan die gokverslaafd raakt. Maar ook de allochtone vrouw die het Nederlands niet machtig is omdat ze laaggeletterd is.  In 2017 is het gelukt om 30 cliënten financieel schuldenvrij te krijgen. Zij hebben dankzij de interventie van SchuldHulpMaatje helemaal geen schulden meer en hun administratie is weer op orde . We streven ernaar om een steeds grotere groep financieel zelfredzaam te maken. Dat lukt ons gelukkig steeds beter,  is mijn ervaring van de afgelopen vier jaar.”

200 maatjes

Of preventie een antwoord is op het almaar groeiend aantal dat niet op eigen kracht uit de schulden kan komen, is Marjan stellig. “Dat is op dit moment niet iets voor een lokale SHM. Voorlichting is een andere tak van sport. Het zou beter zijn als de landelijke organisatie van Schuldhulpmaatje dat op zou pakken. Het streven van SHM Den Haag is om 200 maatjes te werven die concreet met mensen met schulden aan de slag gaan. Soms kost het enorm veel geduld voordat de eerste stappen gezet worden. Mensen hebben forse problemen, niet alleen op financieel gebied. Daar moeten we niet licht over denken. Alleen door de inzet die maatjes bieden, de langere verbintenis die met de hulpvrager wordt aangegaan, lukt het om mensen weer zicht te geven op hun financiën. Het begint met het wegnemen van het gevoel van onmacht. Het leven met toenemende schulden gaat meestal gepaard met het ontkennen dat er een probleem is. De vrijwilligers worden erop getraind hoe ze met deze ontkenning kunnen omgaan. Als dat lukt geeft dat een enorm voldoening. Zonder SchuldHulpMaatjes zou het probleem in Den Haag veel groter zijn.”