Ervaringen met Rake Vragen stellen

Geplaatst op april 22, 2019

Elke vraag kan gesteld kan worden. Maar de vragen die analytisch en rationeel zijn, voldoen niet omdat ze bij veel hulpvragers niet meer ‘binnenkomen’.

Het voorbereiden van vragen is lastig, omdat je niet weet of de vragen die je hebt  passend zullen zijn. Jezelf vooraf ‘leeg maken’ en zorgen dat je in contact komt met wat je zelf echt wilt weten van de hulpvrager is echter wel mogelijk.

Inspelen op de hulpvrager door te luisteren naar wat er gezegd wordt, is belangrijk. De vraag stellen naar wat de hulpvrager niet zegt kan doeltreffend zijn. De Rake Vraag; Wat heb je jezelf nog niet gezegd en wat zou aan de orde moeten komen? is een voorbeeld van een vraag naar wat nog niet besproken is.

Als Rake Vragen gesteld worden om bij de hulpvrager iets in beweging te brengen dan geeft de vraag ‘ruimte’ en brengt hij de hulpvrager niet in het nauw. Een vraag waar de hulpvrager ‘alle kanten’ mee op kan, geeft ruimte aan de hulpvrager om met zichzelf in gesprek te gaan.

De kaarten helpen als geheugensteun om niet al te sturende vragen te stellen. Het idee dat je de ander ‘uitnodigt’ spreekt aan.

Goede voorbereiding op de systemische benadering
Om Rake Vragen voor te bereiden kun je als volgt te werk gaan. Denk na over een vraag die bij je hulpvrager past. Denk ook na over een vraag die absoluut niet past.

SchuldHulpMaatje Den Haag is in gesprek met Siets Bakker om een maatjesavond te organiseren met het oefenen van Rake Vragen waarbij gebruik wordt gemaakt van acteurs.