Professioneel luisteren door Harry van der Pol en Ivo IJsselstijn

Geplaatst op april 22, 2019

Schuldhulpmaatjes weten als geen ander dat luisteren een onmisbare vaardigheid is in het contact met de hulpvrager. Door te luisteren geven we immers aandacht aan de ander en tonen we respect. Tegelijk is echt luisteren nog niet zo eenvoudig, want er liggen gevaren op de loer die het onbevangen kunnen luisteren in de weg staan. De luisteraar merkt dat hij associaties krijgt bij wat hij hoort, aan een vroegere gebeurtenis of aan iets wat nog gedaan moet worden. En met dat onbedoelde wegdwalen  is ook het ‘luisteren in het hier en nu’ verdwenen.Om het professioneel luisteren extra diepgang  te geven, organiseerde SchuldHulpMaatje Den Haag een bijzondere studiemiddag  met Harry van de Pol over het inzicht op luisteren. In zijn boek Harthorend legt Van der Pol de diepere betekenissen van luisteren uit. Wat het doet met de persoon naar wie wordt geluisterd als met degene die luistert. Zo noemt hij dat luisteren in essentie een kwestie is van geven. “Wat geef je als luisteraar? Luisteren is datgene geven wat nodig is om het vertrouwen van de ander niet te beschamen: aandacht, respect en interesse.”

Enkele quotes van Harry:
Waar het bij luisteren écht om gaat,’, ‘is dat je de moeite neemt om niet alleen van perspectief te wisselen, maar dat je ook nog eens ín de schoenen van die ander gaat staan.

‘Wat kun je met emoties als je aan het werk bent?’ Het korte antwoord luidt: doorvoelen, bewegen en verbinden.

Het is koud als je luistert vanuit oordeel, angst of eigen behoeften. De temperatuur loopt op naarmate het je beter lukt om op de ander gericht te zijn. En erkenning te geven voor wat je bij de ander ziet, hoort en ervaart.