SchuldHulpMaatje jongerencafé komt digitaal bij elkaar

Geplaatst op oktober 22, 2020

Mandy Kooijman *

Op 16 september vond het eerste digitale SchuldHulpMaatje jongerencafé plaats.

Alle maatjes tussen 18 en 35 jaar waren uitgenodigd om mee te denken over het nieuwe meerjarenbeleidsplan. De kernvraag waarover input van de jongeren werd gewenst was: ‘Hoe bereik je meer hulpvragers in een zo vroeg mogelijk stadium?’ Deze digitale bijeenkomst werd gehost door Daniëlle, die zelf maatje is.

 

Om 19.30 uur zat iedereen online klaar, met een eigen drankje en hapje. Er waren maatjes aanwezig uit verschillende steden, van Den Haag tot Groningen. Mandy Kooijman, lid van het nieuwsbrief communicatieteam, deed ook mee.

 

Meerjarenplan
Mandy vertelt: ‘We startten met een voorstelronde, maar al snel verschenen er vragen in een app, op de mobiel of tablet, waarop we konden reageren. Vervolgens bespraken we de belangrijkste punten uit het concept meerjarenbeleidsplan. Het definitieve meerjarenbeleidsplan zal binnenkort gepubliceerd worden. Na de korte presentatie mochten wij, jonge maatjes, vertellen wat we goed vonden aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan en wat er volgens ons nog aan ontbrak.’

Meer hulpvragers bereiken
‘Uiteindelijk zijn we in kleine groepen verdeeld om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen. De nadruk lag op het bereiken van meer hulpvragers, specifiek de jongeren doelgroep. Uit deze sessies zijn een hoop ideeën voortgekomen. Zo is gesproken over het benutten van de kennis die veel maatjes en andere vrijwilligers hebben.

Den Haag heeft hier al over nagedacht en is gestart met het kennisplatform Basecamp. Ook zijn er ideeën aangedragen over het verder ontwikkelen van digitale mogelijkheden om in contact te komen met, voornamelijk, jonge hulpvragers. De bijeenkomst is klassikaal afgesloten.’

Geslaagde avond
‘Al met al vond ik het eerste SchuldHulpMaatje jongerencafé een geslaagde avond en ik hoop de ideeën terug te lezen in het nieuwe definitieve meerjarenbeleidsplan. Ik zou alle vrijwilligers zeker willen aansporen om zich aan te melden bij toekomstige bijeenkomsten van het jongerencafé.’

 

* Mandy Kooijman is eind 2018 als enthousiaste 28e-jarige gestart als maatje bij SchuldHulpHaatje Den Haag en ze schrijft voor de SchuldHulpMaatje nieuwsbrief. Daarnaast werkt ze fulltime als juridisch adviseur bij de Consumentenbond.