Expertblog ‘Eerlijk zullen we alles delen’

Geplaatst op oktober 28, 2020

SchuldHulpMaatje Den Haag nodigt experts uit om hun vakkennis te delen met de Haagse maatjes en te bloggen over actuele onderwerpen, inspirerende cases of tips. Deze keer is dat Bouke Velzen, afgestudeerd als kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij geeft antwoorden en tips op vragen van maatjes.

Vraag het de deurwaarder

Vaak zijn er meerdere schulden en kunnen hulpvragers niet met iedere deurwaarder afspraken maken en nakomen. Zo is bijvoorbeeld 50 euro per maand voor een hulpvrager vaak veel te hoog, zeker als dit door meerdere partijen gevraagd wordt.

  • Wat kunnen maatjes concreet doen om samen met de hulpvrager en deurwaarder (of incassobureau) reële afspraken te maken over de schulden die de hulpvrager kan nakomen?
  • Wat kun je in zo’n geval (50 euro voorstel) het beste doen?
  • Zijn deurwaarders ook bereid te wachten zodat er één schuld per keer afgelost wordt, of elke maand een aflossing voor een andere schuld, of kleinere bedragen?

Mijn motivatie
Mijn belangrijkste drijfveer voor dit werk is een sterk rechtvaardigheidsgevoel, ik vind het  belangrijk dat zaken op een eerlijke manier gaan. Dat moet ook wel, anders houd je het in deze branche niet lang vol. Je bent als deurwaarder immers geen Gaston van de Postcodeloterij, je komt met een andere boodschap. Het is af en toe best pittig om mensen op hun verantwoordelijkheid te moeten wijzen. Maar goed, als je wat hebt gekocht dan moet je ook betalen, dat is wel zo eerlijk.

Volledige betaling

Een incassobureau of deurwaarder vordert schulden in voor anderen. Daarbij is het uitgangspunt dat zij een volledige betaling verlangen en dat het openstaande bedrag in één keer moet worden betaald. Het is echter ook mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Dit is wettelijk geen recht, maar vanuit maatschappelijk oogpunt wel geaccepteerd.

Eerlijkheid

Oké, nu we weten dat rechtvaardigheid en eerlijkheid belangrijk zijn voor deurwaarders en dat zij streven naar een volledige betaling, maar een regeling ook mogelijk is, kun je daar als maatje je voordeel mee doen. Maatjes worden opgeleid om overzicht en inzicht te geven bij schuldhulptrajecten.

Weet jij exact hoeveel jouw cliënt per maand kan aflossen en wat er eventueel al betaald wordt aan wie? Het is slim om goed inzicht te hebben in wat kan en hoe snel.

Wanneer jouw cliënt in afwachting van schuldhulp is, dan helpt het om nu al afspraken te maken over de aflossing van de schulden. Je wilt immers loonbeslag of een WSNP-situatie voorkomen.

Zodra een debiteur (of maatje) contact zoekt met de deurwaarder of het incassobureau met de mededeling ‘ik kan niet in één keer betalen, kan ik een betaalregeling krijgen’, zijn er verschillende uitkomsten.

Het verschilt per deurwaarder of incassobureau (en de klant waarvoor zij werken) hoe soepel dit gaat:

  • Het gaat makkelijk: Bij schulden die op korte termijn (3-6 maanden) afgelost kunnen worden, kan vaak veel. Maar ik denk dat de meeste cliënten van SchuldHulpMaatje een grotere problematiek hebben.
  • Het kost wat meer moeite: Soms moet er meer informatie gegeven worden om tot een besluit voor een regeling te komen, via het overleggen van een inkomsten- & uitgavenformulier. Of er moeten andere bewijsstukken ingestuurd worden die inzicht geven in de afloscapaciteit en mogelijk moet er maatwerk komen. Bij de extra inspanningen die dit kost, kan een maatje veel betekenen.

Bij het afspreken van een maatwerk betalingsregeling kun je twee vuistregels hanteren:

  1. Het is altijd beter om iets af te lossen dan niets

Komt er een betalingsregeling, dan wordt vaak de ondergrens van 50 euro per maand als aflosbedrag voorgesteld. Kan jouw cliënt alleen maar een lager bedrag betalen en heb je een goede onderbouwing daarvoor? Probeer dan een lager bedrag als maatwerk optie voor te stellen en maak het afgesproken bedrag alvast (ongevraagd) over, daarmee toon je in ieder geval goede wil.

  1. Werk toe naar een eerlijke verdeling

Je wilt voorkomen dat er loonbeslag wordt gelegd. Het fijne van loonbeslag is echter wel dat het er eerlijk aan toegaat als het gaat om de afbetaling van de schuld. Elke schuldeiser krijgt een evenredig deel toebedeeld en de schuld is bij alle schuldeisers tegelijkertijd afgelost. Probeer daar ook naartoe te werken in de fase voor loonbeslag.

Maandelijkse taart verdelen

Bij een verjaardagsfeestje wil je meestal dat al je gasten een even grote, mooie punt voorgeschoteld krijgen. Komt er nog een verlate gast, dan heb je kans dat de taart op is. Bij het aflossen van schulden is dat niet zo. Inkomsten komen maandelijks binnen. Dus elke maand is er weer een nieuwe taart te verdelen. Voor maatjes is dat een kans. Elke maand kun je benutten om betere, evenwichtiger afspraken rondom aflossing te maken voor je cliënt/hulpvrager. Tenminste als alle partijen meewerken.

Let op bij ontruimingen en waterafsluitingen

Is dit nu altijd mogelijk? Nee, er zijn situaties waarin eerlijk alles verdelen even niet gaat. Dreigt er een ontruiming of waterafsluiting plaats te vinden, dan kan het wel eens nodig zijn dat alle beschikbare middelen ingezet moeten worden om de ontruiming of afsluiting te voorkomen. In dat geval ontvangen de andere schuldeisers niets. In de meeste gevallen kan de deurwaarder of het incassobureau hier best begrip voor opbrengen en dit ook zo overbrengen op de schuldeiser. Wees hierin als maatje transparant naar de betrokken partijen en communiceer hier duidelijk en snel over richting de andere schuldeisers.

Wanneer dit bij een bepaalde cliënt vaker voorkomt, dan kan doorgaans op minder coulance gerekend worden bij de andere schuldeisers. Gelijkheid van crediteuren is immers een groot goed en verankerd in de wet. Behalve uiteraard wanneer het de belastingdienst betreft.

Jouw uitdaging
Nu komt het aan op jouw vaardigheden én positie als maatje. Dat is jouw uitdaging. Hoe kun je partijen meekrijgen? Zodat ze meebewegen met de situatie van jouw cliënt. Ook bij cliënten die al enkele schulden hebben die al in het minnelijk traject zijn beland, kun je een poging wagen, bij de betrokken deurwaarders en incassobureaus, om te verzoeken de bestaande ‘taart-verdeling’ prijs te geven. Waarbij de inzet, naar mijn idee, altijd zou moeten zijn: eerlijk zullen we alles delen.

Bouke Velzen

Bouke Velzen is Manager Juridische Incasso bij Cannock en verantwoordelijk voor de aansturing van de partner deurwaarders waarmee dit creditmanagement bedrijf werkt na het minnelijke incassotraject. Hij werkte voor verschillende deurwaarderskantoren en rondde in 2016 zijn opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder af. Hij is één van de vaste gastbloggers van SchuldHulpMaatje Den Haag en blogt regelmatig over actuele zaken.

Heb jij een interessante vraag voor de deurwaarder? Mail naar: Bouke.Velzen@cannock.nl