Filmavond “Vergeef me mijn schulden”

Geplaatst op februari 17, 2021

“Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.”

Het is dinsdagavond 16 februari en ik ben nog op kantoor… De rechter heeft besloten dat de avondklok per direct wordt ingetrokken, dus ik heb ruim de tijd om met een groep betrokken maatjes een discussie te voeren over de documentaire “Vergeef me mijn schulden” van 2DOC!

WSNP
De documentaire toont de hoorzitting van tien mensen die voorkomen bij de rechtbank Den Haag over de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Zij proberen aanspraak te maken op de schuldsanering en de rechter toetst of de schulden te goeder trouw zijn ontstaan.

Schuldenvrij leven
De verhalen zijn divers maar hebben gemeen dat ze altijd gaan over menselijk leed en over een complexe samenleving die veel van je vraagt. Het zijn verhalen van kwetsbaren die vechten voor een nieuwe kans op een schuldenvrij leven. Klap op klap gehad, even uitgeschakeld zijn en dan verzuipen in de beslagleggingen en incassobrieven. En die mensen kijken, letterlijk, omhoog naar een rechter die een oordeel velt of je een tweede kans verdient.

Voorbereiding WSNP-zitting
Tijdens de discussies delen maatjes ervaringen met elkaar. Hoe kun jij een hulpvrager goed voorbereiden op een zitting bij de WSNP-rechter? Kun je je vinden in alle uitspraken van de rechter? Welk perspectief heeft een jongere als hij geweigerd wordt voor de WSNP? We zien duidelijk terug dat de mensen die toe worden gelaten, vaak ook verantwoordelijkheid nemen over hun leven. Een maatje speelt een grote rol om de hulpvrager te ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid.

Het is half 9 en ik zie dat de avondklok inmiddels weer van kracht is. Helaas moet ik een mooie discussie afbreken om op tijd thuis te zijn.

Wil je ook meedoen aan een SchuldHulpMaatje filmavond? Hou dan het forum en de nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe evenementen!