SchuldHulpMaatje presenteert meerjarenplan 2022 – 2027

Geplaatst op februari 4, 2022

De koers voor de komende jaren van de stichting SchuldHulpMaatje Den Haag is vastgelegd in ons meerjarenplan.

Lees het plan gerust even door.

In hoofdlijnen richt SchuldHulpMaatje Den Haag zich de komende jaren op een verbeterde aansluiting bij onze hulpvragers. Dat betekent dat we met name projecten uitvoeren die maatjes beter in staat stellen rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het project Laaggeletterdheid om mensen met schulden te begeleiden die moeite hebben met lezen en schrijven.
  • Het project Psychische Kwetsbaarheid om hulpvragers met schulden bij te staan die ook psychisch kwetsbaar zijn.
  • De wijkgerichte aanpak om met kleinschalige teams te werken, die hulpvragers binnen een wijk begeleiden.