SchuldHulpMaatjes geven gratis advies over geld in Den Haag Centrum, Schilderswijk en Bouwlust

Geplaatst op oktober 5, 2022

Oktober 2022 – De wijkteams voor de pilot Wijkgericht Werken draaien inmiddels driekwart jaar in de wijken Bouwlust en Centrum/Schilderswijk. Wekelijks is er een inloopspreekuur. Hoe gaat het? Projectleider Monique Rog praat ons bij.

Wijkgericht werken

Een wijkteam van maatjes en maatjescoördinatoren richt zich op de hulpvragen uit een bepaald postcodegebied, oftewel uit de omliggende buurten. We hebben gekozen voor wijkcentrum Bouwlust, vanwege het reeds bestaande SchuldHulpMaatje-team, en voor de wijken Centrum/Schilderswijk. Beide teams hebben een locatie in de wijk op een vaste ochtend in de week. Hier ontmoeten maatjes elkaar, spreken ze af met hulpvragers, maken ze kennis met nieuwe wijkpartners en bestaat er de mogelijkheid voor buurtbewoners om binnen te lopen voor hulp of een vraag over geldzaken.

Samenwerken in de wijk

De aanloop in de eerste helft van het jaar was best stroef. De corona-impact was bij veel organisaties groot. Maar we merken dat de welzijnsorganisaties weer op gang zijn. De teams zijn weer op orde, de activiteiten lopen weer en men richt de blik weer naar buiten. Zo schoof maatje Jan van team Bouwlust onlangs aan bij een werkoverleg van Wijkz. Jan heeft daarna meegelopen met één van de maatschappelijk werkers om te zien waar men zich op het Serviceplein nu precies mee bezighoudt. Het Serviceplein is de plek met de loketten van Wijkz, waar ook andere partijen spreekuur houden, zoals de wijkagent. Dit alles vanuit het idee, dat het voor een goede samenwerking belangrijk is om elkaars werkwijze én elkaars grenzen te kennen. Wat is het werk van de individueel ondersteuner en waar begint of eindigt de hulp van een SchuldHulpMaatje? We weten dat het opbouwen van samenwerkingen tijd kost. Maar eenmaal samen aan de slag, proeft vaak snel naar meer.

Delen binnen het team

Bij Bouwlust is inmiddels de gewoonte ontstaan om elkaar om 12 uur even te zien bij een kop koffie en voor sommigen een tosti. Naast het delen van wel en wee, is dit een goed moment waarop bijvoorbeeld Jan zijn opgedane kennis kan delen met de andere maatjes.

Aansluiten bij de doelgroep; mee-eten of conversatieles over € zaken

Om onze doelgroep, onze hulpvragers zover te krijgen dat ze durven binnenlopen voor een vraag, vergt meer of een andere inzet van onze maatjes. We hebben inmiddels een aantal mooie voorbeelden waarmee we onze doelgroep bereiken.

  • Op de locatie van het wijkteam Centrum/Schilderswijk heeft Niesje onlangs meegegeten met een maaltijdkring, georganiseerd door de Havenkerk. Tijdens de maaltijd was er gelegenheid om te vertellen over haar werk als SchuldHulpMaatje. Aan tafel raakten de bezoekers nu toch geïnteresseerd in dat spreekuur op de vrijdagochtend en zijn er inmiddels al een paar bezoekjes geweest.
  • In Bouwlust gaat het team op donderdag ook naar de locatie Alle Kanten, een buurthuis. Hier hebben we contact gelegd met de docent van het ROC Mondriaan en voorgesteld om eens mee te doen met een taalles. De combinatie ‘lesthema geldzaken en conversatie met een SchuldHulpMaatje’ bleek een gouden greep. Er kwamen bijvoorbeeld vragen over de DUO en sommigen hadden nog niet gehoord van de Energietoeslag. Taalles blijkt een mooie aansluitactiviteit voor onze maatjes. We zijn benieuwd of de drempel nu lager is, om even aan te schuiven bij de SchuldHulpMaatjes op donderdagochtend.
  • Zo zoeken we naar verschillende aansluitactiviteiten in de buurt, waar we als SchuldHulpMaatje een keer kunnen meedoen om onszelf te laten zien en ondertussen te vertellen wat SchuldHulpMaatje voor de mensen in de wijk kan betekenen. Zo ligt er ook weer een uitnodiging klaar van de Aanschuiftafel; een mooie manier om aansluiting te vinden bij de ouderen in de wijk.

Plek voor maatjes en door maatjes

Deelnemen aan een wijkteam houdt overigens niet in, dat we van ieder maatje verwachten dat ze zich inzetten voor een dergelijke activiteit. Maatjes doen mee op een manier die bij ze past. De primaire inzet is en blijft hulp geven aan een hulpvrager.

Maar we hebben inmiddels geleerd dat het creëren van een SHM-pleisterplaats en het opbouwen van een wijknetwerk ook andere talenten en inzet vraagt. Daarom is er bij de wijkteams ook plaats voor maatjes die het bijvoorbeeld leuk vinden om als gastheer of gastvrouw aanwezig te zijn op een inloopochtend, of te helpen met coördinatietaken en het onderhouden van contacten in de wijk.

Intervisie

Vaste prik voor alle maatjes zijn wel de intervisie-avonden éénmaal per kwartaal. Met als vaste onderdelen: genoeglijke maaltijd – kennisdeel – ingebrachte casus.

Het blijkt iedere keer weer een leerzame en gezellige avond en een goede ondersteuning bij het best uitdagende werk van een SchuldHulpMaatje.

Interesse om maatje te worden?

Wil je meer weten of zou je mee willen doen in een wijkteam, neem dan contact op met Monique Rog, projectleider, Email: monique.rog@xs4all.nl

In 2023 starten we 1 of 2 nieuwe wijkteams en de bestaande teams houden we ook graag op sterkte.

Wil je met een maatje praten over jouw geldzaken?

Kom dan eens langs. Lees verder >