Zijn schuldhulpverleners wel “Jongerenproof”?

Geplaatst op februari 2, 2023

Veel jongeren, ook in onze regio, kampen met problematische schulden. Wat deze problematiek extra hardnekkig maakt, is dat jongeren de weg naar de schuldhulpverlening maar moeilijk weten te vinden. Én dat schuldhulpverleners jongeren maar moeilijk weten te bereiken. Het jongerenproject SchuldZero probeert daar in Den Haag iets aan te doen. Onder meer met een “keurmerk” voor instanties die schuldhulp aanbieden voor jongeren.

SchuldZero’s projectleider Josine Janssen: “Keurmerk is een groot woord, maar we zijn wel bezig alle hulporganisaties die iets doen met schulden en jongeren in beeld te brengen en te testen op bereikbaarheid, communicatie en zo goed mogelijk ook op kwaliteit vanuit het jongerenperspectief. Zodat jongeren met schulden beter de weg kunnen vinden naar de best passende hulp voor hun specifieke probleem.”

Josine Janssen

Veel jongeren in de schulden

In Den Haag lopen zo’n 18.000 jongeren het risico op problematische schulden. Dat was althans de uitkomst van een onderzoek in 2017. De jongeren met schulden in dit onderzoek stonden gemiddeld voor 11.000 euro in het krijt. Er is alle reden om aan te nemen dat de schuldproblematiek onder jongeren intussen alleen maar groter is geworden.

Waarom lopen jongeren extra risico om in de schulden te belanden en is het voor hen extra lastig om eruit te komen? Josine: “Schulden ontstaan vaak na ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Voor jongeren geldt dat het sterkst als ze achttien worden. Ze zijn dan ineens zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten en uitgaven, moeten zelf hun rekeningen betalen en zich zelfstandig voor zorg verzekeren. Er is dan vaak nog maar weinig kennis van geldzaken, hoe je moet omgaan met rekeningen, laat staan met aanmaningen. Eenmaal in de schulden is hulp vaak ver weg. Je kent als jongere de weg niet naar de hulpverlening, je schaamte zit je in de weg en velen staan sowieso al wantrouwend tegenover de overheid en de instanties.”

Woud aan hulpverleners

Het wordt ze ook niet makkelijk gemaakt om de best passende hulp te vinden. Alleen al Den Haag telt tegen de 25 organisaties waar je als jongere met je schuldprobleem kunt aankloppen. Josine: “Vandaar dat binnen het project SchuldZero het idee opkwam van een soort wegwijzer naar waar je met jouw probleem het beste terecht kunt. Op onze website kun je daar meer over vinden. Ons jongerenteam heeft zelf de criteria opgesteld waarmee we de hulporganisaties gaan testen. Organisaties die eraan voldoen krijgen ons stempel ‘Jongerenproof’.”

De testcriteria hebben vooral betrekking op de bereikbaarheid van de organisaties voor jongeren, laagdrempeligheid, begrijpelijkheid van de communicatie, de toegankelijkheid via voor jongeren belangrijke kanalen en hoe een organisatie verder met haar jongere klanten omgaat, ook na afloop van het hulpverleningstraject.

Hoe gaat het testen precies in z’n werk?

We vragen het Sanjana Bhawan (25), lid van het jongerenteam van SchuldZero. Ze legt uit: “Het echte testen gaat binnenkort van start. We beginnen elke test met een vooronderzoek, gevolgd door één of meer mystery calls en mystery bezoeken, om na te gaan hoe gemakkelijk je een organisatie kunt bereiken, hoe je wordt bejegend en welke informatie je krijgt. Dan gaan we met de organisatie in gesprek waarbij we ze al onze vragen voorleggen. Uiteindelijk komt er dan een score uit. Als het een voldoende is, kan zo’n organisatie direct in aanmerking komen voor ons keurmerk. Zijn er verbeterpunten, dan geven we die aan. We komen in zo’n geval na een maand of zes terug om te zien wat er met onze feedback is gedaan. Dat kan tot een nieuwe score leiden en alsnog tot de toekenning van ons keurmerk.”

Het jongerenteam van SchuldZero met in de voorste rij, uiterst rechts, Sanjana Bhawan.

Schuldhulpmaatje Den Haag is één van de organisaties die straks het jongerenteam van SchuldZero over de vloer krijgt. We komen te zijner tijd terug op

onze beoordeling en het advies aan ons, zoals dat uit de test naar voren komt.

Meer informatie over SchuldZero op www.schuldzero.nl. Op deze site staat ook een eerste inventarisatie van de organisaties waar jongeren met schulden bij kunnen aankloppen en die door het jongerenteam van SchuldZero zullen worden getest op geschiktheid voor het stempel “Jongerenproof”.