SchuldHulpMaatje Den Haag start pilot fasering in begeleiding hulpvragers

Geplaatst op december 18, 2023

Alhoewel ieder traject natuurlijk maatwerk is en blijft, willen we stapsgewijs meer structuur en mijlpalen aanbrengen in de begeleiding van hulpvragers, als leidraad voor zowel hulpvragers als maatjes en coördinatoren. Daarom splitst SchuldHulpMaatje Den Haag in 2024 de begeleiding van hulpvragers op in een stabiliseringsdeel en een ontwikkelingsdeel, dit is vergelijkbaar met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast hebben we gemerkt dat sommige hulpvragers behoefte hebben aan nazorg. Daarom is het nu ook mogelijk om aan het eind van een traject nazorg te krijgen als hulpvragers daar behoefte aan hebben.

Hoe ziet de trajectbegeleiding er in 2024 uit, in vergelijking met 2023?

Drie fasen
Zoals de afbeelding Trajectbelegleiding 2024 laat zien, zijn er na de intake drie mogelijke startroutes:

  • Stabilisering: STA
  • Ontwikkeling: ONT
  • Nazorg: NAZ
     

Deze fasering vraagt ook een administratieve aanpassing in Sinc. Voorafgaand aan dossiernummers zullen er toevoegingen met de afkorting STA, ONT en NAZ komen, afhankelijk van de fase waarin een traject zich bevindt.

Stabilisatie -> Oranje traject
We verwachten dat bij een groot deel van onze hulpvragers eerst stabilisatie (STA) moet plaatsvinden vanwege een zware hulpvraag. Als stabilisering het hoogst haalbare blijkt en er geen behoefte is aan nazorg, bijvoorbeeld met een toelating tot de gemeentelijke schuldhulpverlening of bewindvoering als succesvolle afsluiting van de begeleiding, dan blijft dit, net als in 2023, het enige dossier.

Voor het succesvol afsluiten van de stabiliseringsfase kunnen de volgende criteria worden gehanteerd:

  • er is een zo volledig als mogelijk overzicht van de schulden;
  • de inkomsten en uitgaven van de hulpvrager zijn in balans (er komen geen nieuwe schulden bij);
  • er zijn haalbare betalingsregelingen getroffen (of een betalingspauze overeengekomen) waar mogelijk, waaraan door de hulpvrager wordt voldaan.

Ontwikkeling –> Blauwe traject

Echter, sommige hulpvragers hebben een lichte hulpvraag, bijvoorbeeld een enkele betalingsachterstand en vooral een leervraag hoe erger te voorkomen. Zij krijgen straks meteen na de intake een ONT-dossier waarin het maatje kan loggen (blauwe pijl).

Als de hulpvrager na het leertraject zich nog niet zo zeker voelt, kan door de coördinator een NAZ-dossier (met hetzelfde dossiernummer) worden geopend, zodat het maatje nog af en toe kan checken of het goed gaat (via lichtblauwe pijl -> groene pijl).

Nazorg -> Groene traject
Als er na stabilisering geen hulp-/leervraag meer is, maar wel behoefte aan nazorg of andersom, dan kan dat uiteraard ook (een traject loop dan via de lichtoranje pijlen naar de blauwe of groene pijl). En wie weet zijn er straks wel hulpvragers die met 3 dossiers alle fasen doorlopen, van stabilisatie tot nazorg.

Tot slot zullen we in 2024 ook hulpvragers binnenkrijgen die met een schone lei vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening komen, maar nog wel graag een maatje als nazorg willen. Voor hen wordt meteen na de intake een nazorg traject gestart en een NAZ-dossier geopend (groene pijl).

Foto: Jasper (rechts) heeft een voorbereidende bespreking over nazorg met maatjes.

Met kleine werkgroepjes van coördinatoren en maatjes starten we in het 1e kwartaal van 2024 een proefperiode om te kijken hoe dit bevalt en proberen we ook criteria uit te werken voor de afsluiting van de ontwikkelingsfase en de nazorg. Bij een positief resultaat volgen later dit jaar alle andere dossiers.

Meedoen met nazorg
Als de begeleiding van jouw hulpvrager op zijn einde loopt en er is behoefte aan een vorm van nazorg, dan kun je de komende maanden meedoen met de pilot. Neem daarvoor gerust contact op met Jasper van der Wulp (06-22057038,  jaspervander.w@schuldhulpmaatjedenhaag.nl).