Veranderende inkomensregelingen in 2024

Geplaatst op december 18, 2023

Per 1 januari veranderen weer de nodige inkomensregelingen, al zijn er ditmaal geen revolutionaire wijzigingen aan de orde. Er wordt gesleuteld aan de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Het energieplafond verdwijnt, maar het Tijdelijk Noodfonds Energie wordt voor de komende winter weer opgetuigd.

Verhoging van het wettelijk minimumloon
Een belangrijke verandering voor 2024 is de invoering van het uniforme uurloon voor minimumloners. Anders gezegd: een wettelijk minimumuurloon in plaats van een minimumloon per maand,  week of dag.

Sinds 1 juli 2023 is het wettelijk minimumloon €1.995 bruto per maand, ongeacht de duur van de werkweek. Afhankelijk van de duur van de werkweek variëren de bruto uurlonen als volgt:

  • €12,79 bij een werkweek van 36 uur
  • €12,12 bij een werkweek van 38 uur
  • €11,51 bij een werkweek van 40 uur

Voor alle werknemers van 21 jaar en ouder wordt het minimumloon vanaf 1 januari 2024 € 13,27 bruto per uur. Ook oproepkrachten en buitenlandse personeelsleden mogen niet minder uitgekeerd krijgen dan het minimumloon.

Ook uitkeringen omhoog
De uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de bijstand, de Wajong en de AOW, stijgen ook. Voor de netto bijstandsuitkering betekent dat een stijging van € 130 per maand voor gehuwden/samenwonenden en € 90 per maand voor alleenstaanden. De premie voor de basiszorgverzekering stijgt naar verwachting gemiddeld met € 9 per maand.

Huurtoeslag
De maximale huurtoeslag bij een laag inkomen gaat € 30 tot € 50 per maand omhoog tot maximaal € 5.778 euro per jaar, afhankelijk van de hoogte van de huur en de samenstelling van het huishouden. Bij een hoger inkomen zal de stijging lager uitvallen. De inkomensgrens voor de huurtoeslag gaat bovendien met zo’n 1.250 euro omhoog, waardoor ongeveer 35.000 extra huishoudens voor huurtoeslag in aanmerking komen. 

Zorgtoeslag
In 2023 was er een eenmalige verhoging van de zorgtoeslag. Die verdwijnt per 1 januari 2024. Hierdoor kan de maximale zorgtoeslag bij een laag inkomen dalen met € 20 tot € 30 per maand. Bij hogere inkomens kan de daling lager uitvallen.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget gaat voor de meeste huishoudens omhoog: voor het eerste kind met € 750 per jaar, voor het tweede en de volgende kinderen met € 883 per jaar en de opslag voor 12 t/m 17-jarigen met € 400 per jaar. Het maximale bedrag per kind komt daarmee op € 203 per maand voor ieder kind. Daarnaast wordt het extra bedrag voor kinderen van 12 t/m 15 jaar verhoogd naar € 57 per maand en voor kinderen van 16 t/m 17 jaar naar € 77 per maand. Het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verlaagd met € 51 naar € 290 per maand. Of er recht is op kindgebonden budget en op hoeveel is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Loop geen geld mis, doe een proefberekening
Het komt nog veel te veel voor dat mensen toeslagen mislopen waar ze wel recht op hebben. Wie eenmaal één of meer toeslagen ontvangt, kan er redelijk gerust op zijn dat er in een volgend jaar geen (andere) toeslagen worden gemist. Voor hulpvragers die geen enkele toeslag ontvangen loont het zeker de moeite na te gaan of ze misschien toch recht hebben op een toeslag. Daarvoor is weer een rekenmodule beschikbaar op: www.toeslagen.nl/proefberekening. Aanvragen van toeslagen via MijnToeslagen op de site van de Belastingdienst.

Tijdelijk Noodfonds Energie
De energietoeslag van € 1300 in 2023 voor financieel kwetsbare huishoudens vervalt in 2024. Ook het prijsplafond stopt volgend jaar. Huishoudens met hoge energiekosten en lagere inkomens kunnen volgend jaar toch op extra steun rekenen. Het Tijdelijk Noodfonds Energie komt namelijk weer in de lucht. Dit fonds betaalt een deel van de energierekening. Of men in aanmerking komt en welk bedrag het Noodfonds betaalt, hangt af van het inkomen en de energierekening. Momenteel wordt de uitvoering van het fonds gereed gemaakt voor het komende winterseizoen. Meer informatie vind je op de website van het fonds: www.noodfondsenergie.nl.

Energiebelasting op gas en elektra
Er komt een verlaging van het tarief in de (nieuwe) eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit. De energiebelasting op gas gaat echter omhoog. Per saldo zullen de meeste huishoudens duurder uit zijn. Denk bij een gemiddeld verbruik aan zo’n € 5 per maand.

En verder..

Inkomensafhankelijke combinatiekorting uitgesteld
De geleidelijke afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), een belastingkorting voor gezinnen met werkende ouderparen, wordt uitgesteld. De “uitfasering” vindt nu plaats vanaf 2027. Hiermee wordt aangesloten bij het feit dat het nieuwe kinderopvangstelsel twee jaar vertraagd is en in 2027 ingaat. In 2024 wordt de heffingskorting IACK nog verhoogd tot € 2.953 (2023: € 2.694) en het startinkomen tot € 6.080 (2023: € 5.547).

Geen accijnsverhoging
De Tweede Kamer heeft een stokje gestoken voor de geplande accijnsverhoging per 1 januari 2024 voor benzine, diesel en LPG. Daarmee is een accijnsverhoging per liter benzine met bijna 21 eurocent voorkomen.