Definitieve aanslag niet meer zo definitief

Geplaatst op maart 20, 2024

Wie het niet eens is met een definitieve aanslag inkomstenbelasting heeft met ingang van dit jaar het recht om nog tot drie belastingjaren terug via een nieuwe aangifte een herziening van de aanslag aan te vragen. De termijn waarbinnen formeel bezwaar moet worden gemaakt is nog steeds zes weken, maar een wetswijziging per 1 januari 2024 legt nu vast dat ook na die termijn via een nieuwe aangifte een verzoek tot wijziging van de aanslag kan worden ingediend.

Het is voor SchuldHulpMaatjes een vertrouwd beeld. Bij onze hulpvragers vormen belastingaanslagen vaak een belangrijk onderdeel van hun schuldenprobleem. Met die aanslagen is nogal eens wat misgegaan. Niet zelden zijn er ook helemaal geen aangiften gedaan en liggen er ambtshalve aanslagen op de mat op basis van inschattingen van de inspecteur – en zijn er dan ook al forse verzuimboetes opgelegd. Dit hoeft allemaal niet meer onherroepelijk te zijn.

Fouten gemakkelijker te herstellen

De wetswijziging sluit aan bij de al langer bestaande praktijk dat de Belastingdienst fouten gemakkelijker herstelt. Het was altijd al mogelijk om een ingediende aangifte inkomstenbelasting te corrigeren door eenvoudigweg een nieuwe aangifte in te dienen. Maar als eenmaal een aanslag is opgelegd hoeft er dus niet meer een formele bezwaarprocedure te worden ingezet, maar kan ook worden volstaan met een nieuwe aangifte. Die wordt dan door de Belastingdienst behandeld als een verzoek om ambtshalve vermindering. Als dat verzoek wordt afgewezen, kan de belastingplichtige altijd nog in bezwaar gaan tegen deze afwijzing.

Belastingplichtigen kunnen via deze werkwijze op een laagdrempelige en eenvoudige manier fouten in de heffing (laten) herstellen. En kosten, moeite en tijd van de bezwaar- en beroepsprocedure zijn dan minder vaak nodig. Met een goed verhaal zijn tegenwoordig ook verzuimboetes nog weleens van tafel te krijgen.

Menselijker aanpak belastingen en toeslagen

Er is meer aan het bewegen bij de belastingen en de toeslagen. Zo is er gesleuteld aan de heffing van belastingrente om te voorkomen dat die in bepaalde situaties de pan uit rijst. De Belastingdienst en Dienst Toeslagen werken aan een menselijker aanpak van de invordering om problematische schulden te voorkomen en om dwangbevelen en beslagleggingen alleen als uiterste middelen in te zetten.

In de loop van dit jaar komt er ook een onafhankelijke Belangenbehartiger voor burgers die problemen hebben met belastingen of toeslagen. Hier kunnen we straks aankloppen als er procedureel iets is misgegaan, als de passende hulp niet te vinden is, of als er snel hulp nodig is in een situatie met ingrijpende (financiële) gevolgen. Later in het jaar komen we in onze nieuwsbrief nog op dit nieuwe instituut terug.

Stella-team voor maatwerkoplossingen

De schuldproblemen van onze hulpvragers wachten natuurlijk niet op de komst van de Belangenbehartiger. Heeft je hulpvrager acute en ernstige problemen waar de belastingen en/of de toeslagen onderdeel van uitmaken, dan is het Stella-team van de Belastingdienst een snelle en vaak effectieve route naar een maatwerkoplossing.

Bij het Stella-team kun je aankloppen als er sprake is van:

  • Multiproblematiek
  • Een urgente hulpvraag waar je niet uitkomt omdat je hulpvrager bij andere “loketten” geen gehoor krijgt of niet de passende oplossing vindt
  • De situatie te groot is om via de Belastingtelefoon of bij de balie van het belastingkantoor te worden opgelost
  • De hulpvrager bereid is actief mee te werken aan een oplossing

Problemen die aan deze voorwaarden voldoen kun je aanmelden via stella.maatschappelijk.dienstverleners@belastingdienst.nl.

Beschrijf het probleem in je mail, leg uit wat er al aan gedaan is en doe een voorstel voor wat de oplossing kan zijn. Stella garandeert dat je binnen 24 uur een eerste reactie krijgt. Groot voordeel is dat je voor je hulpvraag één vaste contactpersoon krijgt bij het team, die zich in de situatie verdiept, die samen met de hulpvrager op zoek gaat naar een oplossingen en daarover afspraken maakt.

Nieuwe online module “Van aangifte tot aanslag”

Meer weten om je hulpvrager beter te ondersteunen bij zijn of haar belastingperikelen? Dan vind je in de online leeromgeving van Sinc.social, het hulpvragerssysteem van SchuldHulpMaatje, een nieuwe leermodule “Van aangifte tot aanslag”. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met de Belastingdienst. Je krijgt tips over de mogelijke betalingsregelingen en ook waar de hulpvrager (samen met jou) terecht kan bij belastingvragen.

Snel antwoord op aangiftevragen met eigen inbelcode voor schuldhulpverleners

Het is weer volop aangiftetijd, met lange(re) wachtrijen bij de Belastingtelefoon als gevolg. Voor schuldhulpverleners is er nu een snellere route naar een antwoord op vragen rond de aangifte over 2023. Tot en met 30 april 2024 kunnen we gebruikmaken van een speciale inbelcode als we de Belastingtelefoon bellen met zulke vragen.

Het werkt zó: je belt met de Belastingtelefoon via 0800-0543 en tijdens de welkomsttekst toets je de code 8361 in. Dan kom je direct bij de juiste persoon die je verder helpt, zonder eerst door het keuzemenu te moeten. Bij zo’n gesprek moet de hulpvrager altijd aanwezig zijn.