SchuldHulpMaatje Den Haag werkt vanaf 2024 wijkgericht

Geplaatst op januari 31, 2024

SchuldHulpMaatje Den Haag gaat in 2024 volledig wijkgericht werken. Waar maatjes voorheen hulpvragers verspreid over heel Den Haag begeleidden, werken maatjes nu al voor een groot gedeelte in wijkteams en gaat de rest van de maatjes dat dit jaar ook doen. Heleen Rijkens, projectleider bij SchuldHulpMaatje, vertelt hoe de wijkteams werken en wat dit voor maatjes betekent.

De wijken worden gevormd op basis van postcodes. De wijkteams in de wijken Bouwlust, Centrum, Loosduinen en Moerwijk draaien al op volle toeren en in Scheveningen wordt dit jaar met een wijkteam gestart. Maatjes in deze wijkteams worden gekoppeld aan hulpvragers die wonen in die wijk. Binnen de wijken is een intensieve samenwerking met partners in de wijk opgebouwd. De samenwerking werkt twee kanten op. De partners verwijzen hulpvragers door naar het wijkteam en staan tegelijkertijd klaar voor de maatjes als zij hun expertise nodig hebben voor hun hulpvragers. In de wijken houdt SchuldHulpMaatje wekelijks een spreekuur in een wijklocatie voor iedereen die met financiële vragen zit.

Wijkteams Moerwijk en Loosduinen
Heleen heeft afgelopen jaar veel contacten gelegd: “Als projectleider Wijkgericht Werken heb ik vorig jaar in Moerwijk en Loosduinen wijkteams opgezet. Eerst heb ik contact gezocht met partijen die al in de wijk werken met dezelfde doelgroep als SchuldHulpMaatje. Tijdens de gesprekken met hen heb ik onderzocht bij wie en hoe we kunnen aansluiten op bestaand werk in de wijk. Het bleek dat Helpdesk Geldzaken, Wijkz en Parnassia belangrijke partners voor ons zijn. Zij verwijzen hulpvragers naar ons door wanneer zij zelf niet of niet voldoende toekomen aan de ondersteuning op financieel gebied die deze mensen nodig hebben om financieel zelfredzaam te worden. Tegelijkertijd is Helpdesk Geldzaken een gemeenteloket waar maatjes met hun hulpvragers naartoe kunnen voor financiële vragen op gebieden waarin maatjes niet zo thuis zijn. Buurthuizen, bibliotheken en instanties met activiteiten in de wijk zijn belangrijke partners waar maatjes naartoe kunnen met hun hulpvragers voor ondersteuning op andere terreinen.”

Voordelen van werken als team in een wijk
Er zijn wel een paar voordelen van werken als team in een wijk te geven. Als eerste gaven maatjes aan dat ze hun werk best eenzaam vonden. Nu werken ze in teamverband met als gemeenschappelijke deler het werkgebied.

“Ik hoop dat dat een band geeft waardoor ze contact met elkaar gaan zoeken, elkaar vragen gaan stellen en ervaringen uitwisselen. Het wijkteam heeft samen intervisie en houdt een spreekuur. Daar ontmoeten maatjes elkaar in levenden lijve. De 1-op-1 een begeleiding bij de hulpvragers thuis in de betreffende wijk blijft onze core business, maar als de maatjes dat willen, kunnen zij daarnaast het spreekuur bemensen of contact onderhouden met de partners in de wijk. Ik merk dat het werken in wijkteams meer variatie biedt.”

Meer mensen zien en helpen
Een ander voordeel is dat SchuldHulpMaatje door de samenwerking met partners in de wijk mensen bereikt die we anders niet hadden gezien. “Doordat we op wijkniveau werken, hebben we persoonlijke contacten binnen de organisaties. Bij partners, zoals Helpdesk Geldzaken, Wijkz en Achter de voordeur kennen we meerdere consulenten die net als wij verbonden zijn aan een bepaalde wijk. Deze partners zijn blij met onze aanwezigheid in de wijk, begrijpen wat we kunnen doen en verwijzen steeds vaker hulpvragers door. Door het persoonlijke contact gaan de doorverwijzingen soepel. De overdracht is “warm” en begint met een ontmoeting van de hulpvrager, onze contactpersoon bij de instantie, het maatje en de coördinator. Dat werkt echt heel goed en is een vruchtbaar begin van een traject.”

Stel dat een maatschappelijk werker van Wijkz thuiskomt bij iemand met psychische problemen en bergen ongeopende post ziet. Wie gaat dit probleem te lijf? De maatschappelijk werker heeft vaak de uren niet om dit samen met de hulpvrager en in het tempo van de hulpvrager aan te pakken. Een maatje kan zo lang als nodig is de hulpvrager helpen en motiveren zelf zijn post te openen, te ordenen en overzicht te creëren.

Hulpverlening beter maken
“Ook een voordeel is dat we door de samenwerking met partners in de wijk de hulpverlening beter maken. Op wijkniveau is het haalbaar om bij te houden wat voor hulp, ondersteuning en activiteiten er zijn in de wijk. Op stadsniveau is dit bijna niet te doen. Bovendien worden kennis en ervaring over de wijk gedeeld binnen het team, zodat dit actueel blijft en iedereen op de hoogte blijft. Het maatje kan de hulpvrager die dat nodig heeft makkelijker helpen bij het vinden van het buurthuis, taallessen of andere ondersteuning.”

Spreekuur financiële hulp
De wijkteams hebben allemaal een spreekuur in de wijk. Maatjes uit het team die daar tijd beschikbaar voor hebben, zitten daar klaar om mensen te helpen met hun geldzaken. Wijkteam Bouwlust had al langer spreekuren in Wijkcentrum Bouwlust en Allekanten. Centrum heeft na een tijdje zoeken een geschikte locatie gevonden. Moerwijk en Loosduinen gaan dit jaar beginnen met spreekuren bij Wijkz en sluiten aan bij het ServicepuntXL.

Heleen vult aan: “Mensen die bijvoorbeeld binnenlopen bij een ServicepuntXL zien onze maatjes daar zitten, en dan stap je sneller met je vraag op iemand af, dan als je digitaal contact moet zoeken. Maatjes hoeven niet verplicht deel te nemen aan zo’n spreekuur, alleen als ze tijd hebben en dit leuk vinden. Het 1-op-1 begeleiden van hulpvragers blijft onze core business. Hopelijk volgt ook Scheveningen snel. Ik zal eerst een team gaan vormen en zoek hiervoor wijkcoördinatoren maatjes,”

Ieder maatje in een wijkteam
Momenteel zijn nog niet alle maatjes verbonden aan een wijkteam. “Eind 2024 zijn er vijf wijkteams en een team Den Haag Groot. Het is onze bedoeling dat alle maatjes dit jaar bij een van die teams zijn ondergebracht en dat er voor ieder team twee of meerdere coördinatoren zijn. Alle zes de teams hebben drie keer per jaar intervisie.”

Eind 2024 zijn er vijf wijkteams en een team Den Haag Groot.

Warm contact
Heleen heeft haar contacten in Moerwijk en in Loosduinen inmiddels overgedragen aan de wijkcoördinatoren. Zij kennen de partners in de wijk nu ook en andersom. Op die manier blijft het makkelijk om naar elkaar te verwijzen. Om de warme overdracht te kunnen blijven doen, onderhouden de coördinatoren de persoonlijke contacten bij de wijkpartners. Als er een andere consulent van Helpdesk Geldzaken in de wijk komt, weet de coördinator dat en geeft dat door aan de maatjes van het team.

Intervisie avonden
Ieder maatje gaat dus drie keer per jaar intervisie krijgen. De wijkteams gaan altijd eerst met elkaar eten om bij te praten en nieuwe maatjes te leren kennen en vervolgens duiken ze diep in een casus om daarvan te leren. Heleen vertelt over haar ervaring met intervisie: “Eén van de maatjes zei vooraf tegen mij dat hij er tegenop zag. Hij twijfelde of het wel een nuttige avond zou worden. Achteraf was hij blij dat hij een goede avond had gehad. Intervisie is er om jezelf en daarmee de begeleiding van je hulpvrager te verbeteren en is dus voor iedereen goed.”

Gezocht: coördinator en maatjes Scheveningen
Voor het wijkteam Scheveningen zoekt Heleen nog een coördinator en maatjes. Als coördinator houd je contact met partners in de wijk, geef je leiding aan zo’n 10 maatjes en coördineer je de bemensing van het spreekuur. Als maatje begeleid je hulpvragers in Scheveningen en kies je je rol in het wijkteam. Is dit wat voor jou?

Lees ook de functieomschrijving: Wat doet een coördinator?

Meld je aan