Klantbegeleider: draaischijf in de gemeentelijke schuldhulp

Geplaatst op januari 30, 2024

Binnen het Haagse gemeente-apparaat zijn zo’n zestig klantbegeleiders actief met de hulp aan mensen met een meervoudige schuldenproblematiek. Eén van hen is Arjan van Zaanen. Hij legt uit wat de klantbegeleiders precies doen en hoe we met ze te maken krijgen bij ons werk als schuldhulpmaatjes. Kort door de bocht zou je de klantbegeleider kunnen zien als de draaischijf tussen laagdrempelige schuldhulp in relatief overzichtelijke gevallen aan de ene kant en de schuldsaneringsregelingen in complexe schuldsituaties aan de andere kant.

De gemeentelijke schuldhulpverlening bestaat uit een fijnmazig geheel van diverse werkvormen, elk gericht op specifieke doelgroepen. Er is de Helpdesk Geldzaken, vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen die bij de gemeente hulp zoeken voor het oplossen van hun schuldproblemen. De medewerkers van de helpdesk proberen relatief eenvoudige schuldsituaties samen met de klant zelf op te lossen via betalingsregelingen.

Bewindvoering

Voor zware gevallen waarin ook nog sprake is van niet-zelfredzame hulpvragers volgt meestal een verwijzing naar bewindvoering. Aan de kant van de gemeente komt zo’n dossier dan onder de hoede van het Doelgroepenteam.

Van Zaanen: “Bij de klantbegeleider komen de meervoudige schuldsituaties terecht, waarbij we kunnen uitgaan van zelfredzaamheid van onze klanten. Wat wij voor en met ze kunnen doen is schulden in kaart brengen en samen met de klant toewerken naar herstel van een stabiele situatie, zowel in de schuldenpositie als tussen inkomsten en uitgaven.

“Eén van onze instrumenten daarbij is budgetbeheer, het voor de klanten behartigen van hun vaste lasten en het benutten van de ruimte in hun inkomsten om wat aan de schulden te doen. Voor jongeren tot 28 jaar is er een gerichte doelgroepbenadering door onze collega’s van het Jongeren Perspectieffonds. Als we zo’n dossier compleet hebben, is voor veel van onze klanten de volgende stap die naar de schuldregelaar, de uitvoerders van de minnelijke of wettelijke schuldsaneringsregeling.”

Routes naar klantbegeleiding

Klanten kunnen via allerlei routes bij een klantbegeleider uitkomen, via de Helpdesk Geldzaken dus, via een sociaal casemanager, of bijvoorbeeld ook via de Sociale Dienst of de Gemeentelijke Belastingdienst. Hulpvragers kunnen zich echter ook zelf rechtstreeks aanmelden via het klantencontactcentrum van de gemeente, telefoon 14070. Ze worden dan via een beslisboom naar de best passende hulpvorm geleid. Schuldhulpmaatjes kunnen hun hulpvragers ook aanmelden voor een klantbegeleider. Dat kan via de Helpdesk Geldzaken: (070) 353 61 88 of per e-mail via helpdeskgeldzaken@denhaag.nl.

Van Zaanen: “Na een aanmelding wordt de klant gekoppeld aan een klantbegeleider die verder met hem of haar optrekt. Eerst gaan we met een nieuwe klant in gesprek. Belangrijk in dit stadium is dat we de hulpvraag helder krijgen. Dat lukt vanachter ons bureau niet altijd helemaal, vandaar dat we dan graag een beroep doen op de diensten van een SchuldHulpMaatje. Is het beeld eenmaal duidelijk, dan bekijken we wie wat gaat doen in het verdere traject.”

Lees meer over de gemeente