Je gaat het pas zien als je het doorhebt (aldus Johan Cruyff)

Geplaatst op december 19, 2022

Een hulpvrager, die zich niet aan een afspraak houdt…

een formulier niet heeft ingevuld…

de stukken niet heeft waarom je hebt gevraagd…

terwijl je het toch zo duidelijk hebt opgeschreven!

Herkenbaar?

Ieder maatje zal dergelijke ervaringen hebben, maar niet iedereen zal zich ervan bewust zijn dat laaggeletterdheid van de hulpvrager hiervan de oorzaak kan zijn. Immers, in Nederland is 12% van de bevolking en in Den Haag zelfs 23% laaggeletterd, terwijl mensen met financiële problemen, waartoe onze hulpvragers behoren, daarbij oververtegenwoordigd zijn.

Afgelopen najaar zijn er op basis van her en der aangepast cursusmateriaal van de stichting Lezen en Schrijven aan coördinatoren en maatjes trainingen gegeven in het herkennen en begeleiden van laaggeletterden. Een eye-opener voor menigeen! Diegenen die deze trainingen niet gedaan hebben, kunnen op de OLO (online leeromgeving van SchuldHulpMaatje) de cursus laaggeletterdheid en financiën volgen (60 minuten).

Cursusmateriaal laaggeletterdheid
Voor ieder maatje is op papier of online cursusmateriaal beschikbaar onder de naam: “Voor ’t zelfde geld”, te weten de gids “werken met” waarin theorie en tips te vinden zijn, de gids voor vrijwilligers, die achtergrondinformatie geeft over het materiaal en praktische tips voor optimaal gebruik ervan en het materiaal zelf dat uit 19 lessen over verschillende onderwerpen zoals internetbankieren, kasboek etc. bestaat en voorbeelden bevat van veel voorkomende brieven.

Heel handig!

Vragen?
Heb je toch nog vragen over het herkennen en begeleiden van laaggeletterden, dan kun je terecht bij de coördinatoren die de trainingen gevolgd hebben, alsmede bij Karin van Hooft en Els Alkemade, die onder supervisie van Heleen Rijkens, de projectleider, de trainingen mede gegeven hebben en in de toekomst als ambassadeurs laaggeletterdheid binnen SchuldHulpMaatje Den Haag zullen gaan fungeren.

Els Alkemade (emhalkemade@gmail.com)

Karin van ‘t Hooft (eurayka1@gmail.com)

Heleen Rijkens (h.rijkens@schuldhulpmaatjedenhaag.nl)

Wanneer zijn er trainingen?
Bekijk de opleidingsagenda

Lees meer over laaggeletterdheid