Psychische kwetsbaarheid blijft actueel thema binnen SchuldHulpMaatje Den Haag

Geplaatst op mei 7, 2024

Binnen SchuldHulpMaatje hebben we begin 2023 Psychische Kwetsbaarheid (PK) als project afgerond. Inmiddels is het een jaar later en heeft het thema psychische kwetsbaarheid als blijvend thema een belangrijke rol ingenomen binnen onze stichting. De klankbordgroep PK is niet meer weg te denken binnen ons hulpaanbod. Wat maakt deze aandacht voor psychische kwetsbaarheid zo belangrijk?

Nog steeds constateren wij dat bij ongeveer 1 op de 5 hulpvragers sprake is van mentale problematiek. Het hebben van schulden brengt vaak een hoop stress met zich mee. Dit kan negatieve effecten hebben voor de mentale weerbaarheid met als mogelijk gevolg dat het financiële traject hinder kan ondervinden. Verminderde mentale weerbaarheid kan zich op diverse manieren uiten bij onze hupvragers. Denk daarbij aan het overzicht kwijtraken, oververmoeid zijn of meer drugs en/of alcohol gebruiken.

Klankbordgroep Psychische Kwetsbaarheid

De klankbordgroep is in het leven geroepen voor zowel de hulpvragers als voor de maatjes (de vrijwilligers). De leden hiervan kunnen allereerst tijdig hulp bieden wanneer er meer ondersteuning nodig blijkt te zijn bij hulpvragers. Zij worden gekoppeld aan de PK-dossiers als 2de maatje en kunnen dan meelezen en verder monitoren. Soms worden zij ingezet om écht het gesprek aan te gaan met de hulpvrager. Dit kan bijvoorbeeld bij verslavingsproblematiek, waar een hulpvrager gemotiveerd moet worden om hulp te zoeken bij de verslaving. We kunnen dan een warme overdracht verzorgen naar een professionele organisatie.

De klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar om alle PK-dossiers te bespreken. Deze dossiers zijn te herkennen aan de term “PK” achter de dossiercode. Het aantal leden van de klankbordgroep is inmiddels uitgegroeid tot 7 leden die elk hun eigen ervaringsdeskundigheid en expertise inbrengen.

De klankbordgroep leden vertellen

Carrie Bos

Mijn naam is Carrie en sinds een half jaar actief bij de klankbordgroep. Ik vind het fijn om met collega’s te sparren over hulpvragers met een PK-achtergrond. Door mijn vrijwilligers werk bij Kompassie heb ik veel te maken met mensen en naasten van mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Je hebt soms als maatje niet gelijk door dat je hulpvrager ook wat andere hulp nodig heeft om uit de schuld te kunnen komen. Dat maatje kan dan altijd in contact komen met het maatje dat jou dossier meeleest, om zo samen te overleggen wat verder te doen.

Floor Verpoort

Ik zit vanaf het begin bij het project psychische kwetsbaarheid. Ik ben erg blij dat we via de klankbordgroep een blijvende vorm van ondersteuning kunnen bieden voor maatjes die te maken hebben met een PK-hulpvrager.

Als lid van de klankbordgroep heb ik een aantal dossiers waarin ik op de achtergrond meelees, op deze manier kan ik goed monitoren of een traject goed verloopt of dat de psychische kwetsbaarheid het traject in de weg staat. Zodra ik zie dat een traject niet helemaal lekker loopt, bespreek ik dat tijdens de bijeenkomst met onze klankbordgroep en kan ik erover sparren met de andere leden. Wij bespreken dan of we het maatje een helpende hand moeten bieden of dat een traject misschien beter doorgezet kan worden naar een professionele organisatie, omdat wij niet de juiste begeleiding kunnen bieden.

Een maatje kan ook zelf om hulp of begeleiding vragen. Soms loopt een maatje ergens tegenaan in het hulptraject en dan komen ze bij mij op de lijn voor tips en tricks. Het is fijn om op deze manier ondersteuning te kunnen bieden. Soms is een klein zetje in de rug al voldoende om een traject weer op de rit te krijgen.

Ik vind het heel erg leuk om op deze manier hulpvragers en maatjes te kunnen helpen. Elk dossier is anders en van elke situatie kan ik ook weer leren.

Sommige maatjes willen soms alleen even sparren over een dossier. De klankbordgroep is ook hiervoor in te zetten. Maatje Michiel Bruins heeft laatst nog contact opgezocht voor een specifieke hulpvraag:

“Mijn hulpvrager heeft de diagnose ADHD en dyslexie ik merkte tijdens gesprekken en het invullen van formulieren dat het lastig is om geconcentreerd te blijven. Gelukkig is er binnen de organisatie veel kennis en ervaring zo heb ik contact gezocht met mijn coördinator en met de PK-klankbordgroep coördinator en heb ik goede tips mogen ontvangen voor mijn verdere traject.”

Zelf hulp bieden of doorverwijzen?

Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk in te steken met de hulp. Komen wij er niet uit, omdat de problematiek te heftig blijkt voor onze vrijwilligers, dan verwijzen wij altijd door naar professionele organisaties zoals Parnassia of de Brijder. Denk daarbij aan zware psychische problematiek zoals depressies of verslaving. Als iemand daarbij naast het mentale traject nog steeds gemotiveerd is en capabel genoeg om te werken aan zijn financiële zaken, dan blijft SchuldHulpMaatje hier wel bij betrokken. Maar vaak zien we dat er eerst gewerkt moet worden aan de mentale problematiek, voordat er ruimte kan ontstaan voor het financiële traject. Het blijft altijd maatwerk, dus we bekijken dit per hulpvrager.

We verwijzen ook regelmatig door naar andere vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld Kompassie. Kompassie organiseert veel gratis cursussen en lotgenoten avonden voor mensen en familieleden van/met een psychische kwetsbaarheid.

Jacky van Tol (vrijwilliger bij Kompassie) vertelt ons graag wat Kompassie kan betekenen voor onze hulpvragers:

“Kompassie biedt de hulp vanuit enkele informatiepunten. De Informatiepunten Mentale Gezondheid hebben als doel om samen met de bezoeker te werken aan de mentale veerkracht en hen hierin wegwijs te maken. Deze informatiepunten zijn laagdrempelig en op openbare plekken in de stad gevestigd. Ze zijn fysiek dicht bij de inwoners en voor iedereen toegankelijk.

De pilot van dit project is gestart op 4 januari 2024 in de Centrale Bibliotheek Den Haag, daar zit ik samen met collega Corrie. Inmiddels zijn er meer punten waar je steun kunt krijgen. Het is fijn om op een centrale plek laagdrempelige ondersteuning te bieden. Hierbij wordt ons digitaal platform de Mentale Agenda ingezet als hulpmiddel bij het zoeken naar passende ondersteuning voor bijvoorbeeld lotgenotencontact, informatie, workshops, psycho-educatie enzovoort. We hebben inmiddels al heel wat mensen op weg geholpen!”

Waar kun je terecht voor mentale steun?

Informatiepunten Mentale Gezondheid zijn verspreid over de stad. Momenteel vind je ze op de volgende locaties:

  • Centrale Bibliotheek (Spui 68): iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur op de tweede verdieping
  • Welzijn Scheveningen (Badhuisstraat 177): iedere vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur in Het Kalhuis
  • Kompassie (Laan 20): iedere werkdag van 11.00 tot 13.00 uur

En staat de opening van het volgende informatiepunt (op de Leyweg) al op de planning. Hierdoor kunnen we op een laagdrempelige manier meer kwetsbare mensen bereiken.

We verwijzen dan ook graag door naar Kompassie omdat zij als geestelijke gezondheidszorgexperts echt een verschil kunnen maken in een traject.

De PK-klankbordgroep is geen overbodige luxe gebleken; de leden worden met enige regelmaat ingezet voor hulp. We blijven ons verder ontwikkelen en staan open voor feedback.

Laat het ons weten als je nog ideeën of aanvullingen hebt? We zijn er ook als je gewoonweg meer wilt weten over de klankbordgroep of over de (persoonlijke) inzetbaarheid bij een hulpvragers traject.

Meer info over Psychische Kwetsbaarheid:

E-mail: annelies.d@schuldhulpmaatjedenhaag.nl

Mobiel: 06 -39 47 12 48 (ma.di.do.vr.)

Graag tot horens,

Annelies Dirks

Lees meer: