Warmtestress? Sociale Fondsen Den Haag helpt hulpvragers te ontstressen

Geplaatst op december 19, 2022

Scarlett Zwartkruis is directeur bij Sociale Fondsen Den Haag (SFDH), een urgent nodenfonds voor Haagse burgers voor als er financiële nood is. Ze vertelt in deze expertblog wat de organisatie doet en wanneer je daar kunt aankloppen.

Een recente aanvraag die naar mijn idee duidelijk maakt waarvoor SFDH is: een dame woont in een zelfstandige benedenwoning en heeft als verwarming een moederhaard, die helaas defect is. Haar inkomen bestaat uit AOW en toeslagen. Ze zit in een koude woning en de kosten voor reparatie zijn € 1.500,- wat met haar inkomen een enorm hoog bedrag is. SFDH heeft deze reparatiekosten betaalt. Daarnaast hebben wij haar nog een bedrag gegeven zodat ze dikke dekens en pantoffels kon kopen. Dit om te voorkomen dat de stookkosten de pan uitrijzen.

Oplossen noden

“Een professioneel hulpverlener – dus ook een SchuldHulpMaatje – kan bij ons via www.socialefondsendenhaag.nl een aanvraag indienen voor een Haagse inwoner. Dit kan van alles zijn, bijv.: woninginrichting, medische kosten (denk aan bijv. de tandarts of fysiotherapie), een dreigende schuld in de vaste lasten, een bril op sterkte, of een fiets. Wij komen in beeld als de voorliggende voorzieningen vanuit (landelijke of lokale) overheid niet, niet voldoende, of niet op tijd beschikbaar zijn. Bij een aanvraag kijken wij altijd naar het perspectief: wat doet onze gift ertoe, welk probleem wordt voorkomen of opgelost met een gift.

Hulp bij energie stress

Je leest en hoort het momenteel overal. Op sociale media, in de kranten en bij het journaal: de stijgende kosten voor de energie. Vooral nu het flink koud is, zullen hierover veel zorgen en stress zijn bij veel Haagse burgers. Graag neem ik je mee in de mogelijkheden om je hulpvragers enigszins te ontstressen.

  1. Je kan als Haagse burger zelf of via een hulpverlener een aanvraag indienen bij de Individuele Bijzondere Bijstand van de Gemeente Den Haag t.b.v. een maandelijkse compensatie in de energiekosten. De bijzondere bijstand voorziet, indien noodzakelijk, in een vergoeding van de kosten die het bedrag aan energietoeslag overstijgen. Naast de eenmalige energietoeslag (categoriale bijzondere bijstand – dit was totaal € 1.400 in 2022 en € 1300 in 2023) is maatwerk in de vorm van individuele bijzondere bijstand voor de sterk gestegen energiekosten mogelijk. Dit is mogelijk voor Haagse huishoudens die vanwege een aflopend vast contract, een variabel contract, (noodgedwongen) met een overstap of nieuw af te sluiten contract geconfronteerd worden met een hogere energierekening en niet de draagkracht hebben om die rekening te kunnen voldoen.
  • Kijk voor meer info over o.a. energie besparen (wat kun je zelf doen), energietoeslag aanvragen (de eenmalige 900,- en 500,-) of compensatie op de maandnota’s aanvragen op www.denhaag.nl/energie.
  • Bij Sociale Fondsen Den Haag kan er door SchuldHulpMaatjes voor een Haagse burger een aanvraag ingediend worden voor bijv. de borg voor een nieuw energiecontract of bijvoorbeeld voor de hoge jaarnota energie. Kan men deze eindnota niet (in redelijke aflostermijnen) betalen, dan kan SFDH hier een rol in spelen. SFDH is bereid om ruimschoots mee te denken en bij te dragen om een financieel probleem te voorkomen of op te lossen. Een eenmalige bijdrage op enig ander gebied is ook altijd mogelijk (denk aan o.a. dekbedden, pantoffels, kruiken en dikke truien).  SFDH kan niet voorzien in een (structurele) maandelijkse bijdrage op de energienota. Enerzijds omdat de individuele bijzondere bijstand hier voorliggend op is, anderzijds kan dat gezien worden als (extra) inkomen waardoor de ontvanger weer ellende krijgt met de uitkering/belasting etc. Om deze reden betaalt SFDH een jaarnota rechtstreeks aan de energieleverancier, nooit op de rekening van de klant. Daarnaast kan SFDH voorzien in enig andere urgente nood.

Kijk hiervoor op www.socialefondsendenhaag.nl.