Ontstaan

SchuldHulpMaatje Den Haag is in 2013 ontstaan uit een initiatief van de Vincentiusvereniging ’s-Gravenhage. Van daaruit heeft de katholieke kerk in Den Haag ondersteuning aangeboden en de start ook financieel mogelijk gemaakt. In juli 2014 zijn we als onafhankelijke stichting SchuldHulpMaatje Den Haag van start gegaan.

Samenwerking

SchuldHulpMaatje Den Haag werkt met het concept van SchuldHulpMaatje Nederland. Daardoor hebben we een beproefde werkwijze en is er deskundigheid in huis. Buiten de professionele projectleider bestaat de organisatie geheel uit vrijwilligers. Maatjes-coördinatoren zorgen voor de intake van de cliënten, de matching van de cliënten met de Maatjes en de voortgangsbesprekingen. SchuldHulpMaatje werkt samen met de Sociale Diensten en Haagse maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking bevordert de effectiviteit van de schuldhulpverlening. Preventie staat hoog in het vaandel: Je kunt bij SchuldHulpMaatje aankloppen vóórdat je schulden hebt. Graag zelfs, voorkomen is beter dan genezen.