Financiering en fondsenwerving

SchuldHulpMaatje Den Haag ontvangt financiële bijdragen van de gemeente Den Haag, de kerken in Den Haag en van het Oranje-fonds, Fonds 1818 en Kans-fonds. Daarnaast steunen particulieren SchuldHulpMaatje Den Haag met donaties. Ook jij kan het werk van SchuldHulpMaatje Den Haag financieel steunen door een bijdrage te storten op bankrekening NL 15 RABO 0188 2937 60 t.n.v. SchuldHulpMaatje Den Haag. SchuldHulpMaatje Den Haag heeft de ANBI-status en het CBF-Erkenningspaspoort.

Jaarlijks stelt SchuldHulpMaatje Den Haag een jaarverslag op waarin zij de inkomsten en uitgaven verantwoordt en waarin zij verslag doet van de activiteiten. Je kan het jaarverslag hier downloaden.