Doneren

Bedankt dat je het werk van SchuldHulpMaatje Den Haag financieel wil steunen. SchuldHulpMaatje Den Haag is een organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers. Inmiddels hebben we al 150 goed opgeleide vrijwilligers. Met de schuldenproblematiek van 30.000 Haagse huishoudens is het de wens dat ons werk blijvend mogelijk zal zijn, en dat wij kunnen groeien om een onmisbare schakel te worden voor het behalen van schuldenreductie in onze stad. Om deze ambities waar te maken zijn wij afhankelijk van fondsen, donateurs en partners. jouw bijdrage stelt ons in staat ons werk te blijven doen.

Je kunt een bijdrage te storten op de onderstaande bankrekening:

NL 15 RABO 0188 2937 60 

t.n.v. SchuldHulpMaatje Den Haag.

Waar is het geld voor nodig?

Professionaliteit van de organisatie heeft onze hoge prioriteit. Daarvoor zijn deskundigheidstrainingen en intervisiemomenten noodzakelijk. Nieuwe maatjes worden verplicht gesteld een driedaagse training te volgen die verzorgd wordt door Kiwa geregistreerde, norm Nen 8048 gecertificeerde schuldhulpverleners.  Jaarlijks organiseren wij wervingscampagnes om nieuwe vrijwilligers te werven. In de jaarverslagen wordt er gerapporteerd op de inkomsten en uitgaven van de organisatie. SchuldHulpMaatje Den Haag heeft een ANBI-status.