Samen sterk: De Sociale Fondsen van Den Haag

Geplaatst op juni 26, 2024

Samen sterk: De Sociale Fondsen van Den Haag

Den Haag staat niet alleen bekend om zijn politieke en koninklijke allure, maar ook om zijn inzet voor sociale inclusie. Een van de stille krachten achter deze inspanningen is Sociale Fondsen Den Haag (SFDH). Maar wat doet dit fonds precies? En hoe kun je als maatje een beroep op hen doen voor je hulpvrager? Scarlett Zwartkruis, directeur bij SFDH, gaf ons tijdens de afgelopen maatjesavond een kijkje achter de schermen van deze geweldige organisatie.

Wat doet Sociale Fondsen Den Haag?

Sociale Fondsen Den Haag is een stichting die zelfstandig opereert en dus geen onderdeel van de gemeente is. Zij krijgt haar gelden via een subsidie van de gemeente en van diverse vermogensfondsen. SFDH zet zich in om Haagse burgers in kwetsbare posities te ondersteunen. SFDH biedt (acute) financiële hulp aan inwoners die tijdelijk in de knel zitten. Of het nu gaat om leefgeld, hulpmiddelen, onverwachte medische kosten, huurachterstanden of andere dringende financiële problemen, SFDH is er om een steuntje in de rug te geven.

Het mooie aan SFDH is dat ze niet alleen financiële hulp bieden, maar nauw samenwerken met andere partners in de stad (zoals SchuldHulpMaatje) om middels informatie en advies mensen weer op weg te helpen. Je kunt als maatjes dus altijd contact opnemen met SFDH om een casus door te spreken.

Hoe werkt SFDH?

De Sociale Fondsen van Den Haag komen in beeld nadat eerst gekeken is naar andere mogelijkheden. “Wij gaan ervan uit dat je eerst hebt bekeken of er een voorliggende voorziening beschikbaar is. Is deze er niet, niet volledig, of niet op tijd: dien dan een aanvraag bij SFDH in.”

De insteek van SFDH is dat er maar één regel is bij het verlenen van hulp: “Heb je iemand in nood, overleg bij vragen of twijfel met ons. Eén belletje is genoeg. Het zou jammer zijn als er mensen in nood buiten de boot vallen omdat er geen hulpverlener is die een aanvraag doet. We kijken altijd naar de persoonlijke situatie en bieden maatwerk. Jij als maatje/hulpverlener doet altijd de aanvraag voor de Haagse burger. De hulpvrager zelf kan niet rechtstreeks een aanvraag indienen.”

Wat voor hulp kun je aanvragen bij SFDH?

  • Financiële ondersteuning door een gift: het fonds biedt directe financiële hulp aan mensen die het nodig hebben. Dit kan variëren van hulp bij het betalen van de huur tot ondersteuning bij noodzakelijke medische kosten die niet door de verzekering worden gedekt.
  • Advies: naast financiële hulp biedt SFDH ook informatie en advies.
  • Ondersteuning bij het oplossen van (gecompliceerde) schuldenproblematiek.
  • Bijdragen voor kosten die verband houden met zorg: ziekte, verzorging, handicap etc.

Een persoonlijk verhaal

Laten we even een stapje terug doen en kijken naar een persoonlijk verhaal van iemand die geholpen is door SFDH. Maria, een alleenstaande moeder van twee kinderen, raakte haar baan kwijt tijdens de pandemie. De rekeningen stapelden zich op en de stress werd bijna ondraaglijk. Via haar SchuldHulpMaatje hoorde ze over Sociale Fondsen Den Haag. Binnen een paar weken kreeg ze niet alleen financiële hulp voor haar huurachterstand maar ook een bijdrage om de achterstallige kosten voor energie en water in te lopen. Dankzij SFDH kreeg Maria weer rust in haar hoofd en kon ze een nieuwe start maken.

Vragen aan Sociale Fondsen Den Haag

Van de circa 45 aanwezige maatjes zijn er 10 die al wel eens een aanvraag hebben ingediend. Zij vertellen dat ze goede ervaringen hebben. Een van de maatjes merkt op: “Je moet er wel even voor gaan zitten, want het invullen van het aanvraagformulier op internet kost tijd. Ik was vooral tijd kwijt met het maken van de sociale rapportage.” Daarom is er nu ook een verkorte, snellere route voor bedragen tot 500 euro. Hier kan je eenmalig gebruik van maken en is niet van toepassing als het een schuld betreft.

Vanuit de zaal komen ook andere vragen:

Betalen jullie contant?
“Nee, financiële hulp wordt gegeven door de rekening direct te betalen of vouchers uit te delen waarmee de hulpverlening goederen (bijvoorbeeld een bril op sterkte of een fiets) kan afhalen bij een geselecteerde leverancier. We geven nooit contant geld en maken ook bijna nooit geld over naar de bankrekening van de hulpvrager.”

Hoe zit het met reeds gemaakte kosten, kun je daarvoor een aanvraag indienen? Stel, een mevrouw wil een onderdeel van 400 euro voor een kapotte cv-ketel declareren. Het onderdeel is inmiddels al geleverd en betaald.
“In deze nood is al voorzien en daarom wordt dit in principe niet vergoed. Bij SFDH kun je niet achteraf nota’s declareren. Maar als ze hierdoor met iets anders in de knel komt, bijvoorbeeld het betalen van haar zorgpremie of een deel van haar huur, dan kunnen we wel helpen.”

Mijn hulpvrager heeft net te veel inkomen en valt daardoor vaak buiten de boot, zoals bijvoorbeeld voor een Ooievaarspas. Heeft het dan wel zin om een aanvraag te doen?
“Zeker, we kijken naar wat er netto onder de streep overblijft. We kijken meestal ook niet naar het vakantiegeld.”

Is een machtiging mogelijk?
Een van de maatjes merkt op dat het misschien een goed idee is om te kijken of het mogelijk is om een maatje te machtigen om namens de hulpvrager de voucher in te wisselen, als die niet mobiel is of om andere redenen zelf niet de goederen op kan halen. Als dit nodig is, kun je altijd even bellen naar SFDH, dan wordt dit geregeld.

Zijn er afspraken over achterstallige huur met woningcorporaties?
“Met vier woningcorporaties hebben wij afspraken over de huur. Bij een huurachterstand betalen wij 50% en gaat de andere 50% ‘in de koelkast’. Als na twee jaar alle betalingen voldaan zijn, dan wordt die restschuld kwijtgescholden. Bij de aanvraag moet je wel het gehele bedrag wat openstaat bij SFDH aanvragen en geen 50%.”

Hoe snel kunnen jullie handelen?
“Stel de hond van je hulpvrager komt onder de tram en heeft acute zorg nodig, maar er is te weinig geld. In dat geval handelen we snel en geven we een telefonische toezegging om met een maximum, bijvoorbeeld van 500 euro, naar de dierenarts te kunnen gaan. Wist je dat het bij dierenklinieken vaak mogelijk is om te onderhandelen over de kosten van een behandeling? We kunnen ook advies geven en hebben mensen in ons netwerk die snel kunnen beoordelen of een medische ingreep bij een dier echt noodzakelijk is, wat dat zou mogen kosten en/of er alternatieven zijn. (SchuldHulpMaatje Bert van Toor van Stichting Minimaatje vertelde hier ook al meer over in zijn Selfie Reflectie).”

Zorgverzekeringen: is er hulp bij schuldenvrij overstappen nodig?
“Kijk ruim voor het einde van het jaar goed of de huidige zorgverzekering van je hulpvrager alle medische kosten dekt. Voor 31 december kun je nog overstappen naar een andere zorgaanbieder. We helpen rond die periode regelmatig een hulpvrager om schuldenvrij over te stappen naar een andere verzekeraar, om in het nieuwe jaar bijvoorbeeld meer orthodontie voor de minderjarige kinderen vergoed te krijgen. Een toekenning voor een bijdrage is uiteraard wel afhankelijk van diverse zaken: wat is de medische noodzaak om over te stappen, zijn er meer schulden (dus is de SHV voorliggend?) en wat is de hoogte van de zorgpremieschuld.

Fysiotherapie is overigens ook als gift beschikbaar; we vergoeden één intake en negen behandelingen.”

Wat is de gekste aanvraag die je hebt gehad?
“We hebben wel eens een aanvraag gehad voor een moeder van een ziek kind die een laatste wens had om te zwemmen met dolfijnen in Curaçao. We hebben toen uitgezocht of dat ook in Harderwijk kon. Maar die aanvraag is uiteindelijk niks geworden.”

Meer info