Onze plannen voor 2024

Geplaatst op november 15, 2023

Ieder jaar rond november presenteren we het jaarplan voor het komend jaar. Hoeveel mensen verwachten we te helpen in 2024? Welke projecten gaan we opzetten? Wat zijn verder belangrijke speerpunten in het nieuwe jaar. In dit artikel neem ik je mee in de prioriteiten voor het komend jaar. Het volledige jaarplan is te downloaden op onze website.

Hoeveel mensen verwachten we te begeleiden in 2024?

De afgelopen jaren zien we een groei in het aantal hulpvragers dat we op jaarbasis begeleiden. Dat zou deels te maken kunnen hebben met de huidige economische situatie (de boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog) maar ook vanwege onze eigen zichtbaarheid in de stad (heb je onze tram al gezien? ●😊) en vanwege het groeiende aantal hulpvragers in wijken waar we gevestigd zijn met een wijkteam.

 Doel 2023Verwachting 2023Doel 2024
Lopende trajecten uit voorgaande jaren  250
Verwachte nieuwe trajecten150210 (+60)225
Totaal aantal trajecten375440 (+65)475
Verwacht aantal trajecten afgerond150175 (+25)200
Waarvan succesvol afgerond115140 (+20)150

Voorafgaand aan 2023 hebben we onszelf een doel gesteld (“doel 2023”). Inmiddels kunnen we op basis van onze monitoring een realistische verwachting maken voor het einde van 2023 (“verwachting 2023”) en op basis daarvan stellen we de doelen voor 2024 (“doel 2024”).

De verwachting is dus dat we maar liefst in totaal 475 mensen met schulden gaan begeleiden volgend jaar. Dat is een ambitieuze doelstelling. We mogen er best trots op zijn, dat we naar verwachting eind dit jaar al 440 mensen in totaal hebben begeleid met hun schulden!

Welke trainingen zijn er in 2024?

In 2024 zullen we vier keer de basisopleiding organiseren voor aankomende SchuldHulpMaatjes. Dat hebben we ook in 2021 en in 2022 gedaan. Daarnaast zullen we 1 opleiding organiseren voor nieuwe vrijwilligers voor MoneyFit (SchuldHulpMaatje Jong). Ook organiseren we een aantal maanden na elke basisopleiding een terugkomdag, zodat we beginnende maatjes kunnen helpen met vragen.

Uiteraard gaan we in 2024 door met de training Motiverende Gespreksvoering (met dank aan Brigit Verbeek en Mies van der Ven), de training Psychische Kwetsbaarheid (met dank aan Stichting Kompassie) en de training Laaggeletterdheid (door trainingsbureau Hetsen & Visschers). We zullen de frequentie van deze trainingen verlagen. Bovenstaande trainingen zullen eenmaal worden georganiseerd in 2024. Dit doen we om meer ruimte te maken voor de intervisie binnen de wijkteams.

De wijkgerichte aanpak

We hebben inmiddels vier wijkteams (Centrum, Bouwlust, Loosduinen, Moerwijk). Deze wijkteams worden in 2024 een beetje vergroot qua postcodegebied. Daarnaast zullen we twee nieuwe teams oprichten: wijkteam Scheveningen en een team dat hulpvragers begeleidt in de overige postcodegebieden van Den Haag. Per eind 2024 zijnwe allemaal ingedeeld in teams. En binnen deze teams wordt driemaal per jaar een intervisie georganiseerd.

Deze intervisies worden georganiseerd door Shari van Hout. Tijdens de intervisiebijeenkomsten worden casussen ingebracht en wisselen we kennis uit. Wil je meer weten over de wijk- en teamgerichte aanpak? Neem dan vooral contact op met Heleen Rijkens (heleenrijkens@gmail.com), die als projectleider betrokken is.

WijkteamGebied
GroenLoosduinen & Kijkduin
RoodBouwlust & Wateringseveld
GeelMoerwijk & Transvaal
BlauwCentrum / Schilderswijk & Zeeheldenkwartier
OranjeScheveningen
RozeOverige wijken (Haagse Hout, Ypenburg en Nootdorp)

Met hoeveel vrijwilligers zijn we eigenlijk?

In de afgelopen twee jaar zien we dat we nog een klein beetje groeien. We hebben op dit moment 201 vrijwilligers. Per jaar leiden we ongeveer 45 tot 50 vrijwilligers op en vertrekken er 35 tot 40 vrijwilligers. Een kleine groei dus.

Het bijzondere aan onze organisatie is de grote hoeveelheid vrijwilligers die meehelpt met staftaken. Naast de vrijwilligers die mensen met schulden begeleiden, hebben we een hele grote groep vrijwilligers die zich op andere manieren inzetten.

We hebben vrijwilligers die:

  • Ondersteunen bij de opleidingsadministratie
  • Intakes afnemen bij nieuwe hulpvragers
  • Helpen met interessante artikelen in deze nieuwsbrief
  • Vragen beantwoorden over IT-zaken
  • Als coördinator maatjes ondersteunen
  • Vanuit de klankbordgroep Psychische Kwetsbaarheid vrijwilligers helpen
  • Meehelpen met open dagen of met het aanvragen van subsidies
  • En tenslotte hebben we sinds kort ook een jubileumcommissie, die alvast nadenkt over onze jubileumviering in 2024.

Voor het komende jaar is de ambitie om de gestage groei door te zetten naar 210 vrijwilligers. We zijn dus altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus moedig vooral je vrienden en familie aan om ook maatje te worden. Wat betreft het kantoor, verwachten we in 2024 dezelfde bezetting (1 directeur en 2 vrijwilligerscoördinatoren). Daarnaast hebben we in 2024 een projectleider voor het wijkgericht werken (Heleen Rijkens) en wordt ons communicatieteam ondersteund door Hilde van Leenen.

Hoe verbeteren we onze begeleiding?

Ook in 2024 blijven we onderzoeken hoe we onze begeleiding richting hulpvragers kunnen verbeteren. We zien dat het werk van een SchuldHulpMaatje complex is en dat we doorlopend onszelf de spiegel moeten voorhouden om onze begeleiding te verbeteren.

Door middel van vragenlijsten die worden ingevuld bij het afronden van hulpvragertrajecten geven jullie belangrijke input over hoe we het als organisatie beter kunnen doen om je beter uit te rusten als SchuldHulpMaatje.

Daarnaast zullen we ook in het nieuwe jaar een aantal keren SchuldHulpMaatjes uitnodigen voor een interview bij trajecten die vroegtijdig zijn afgerond. Dit jaar merken we dat we daar veel van leren. Zo is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat we SchuldHulpMaatjes beter kunnen helpen bij multi-probleemtrajecten door sneller op zoek te gaan naar GGZ-organisaties die de hulpvrager kunnen helpen met psychische problematiek (zodat dit niet op het bordje komt van het maatje!).

Tenslotte zullen we ook in 2024 een spiegelgesprek organiseren. We hebben dit jaar vier hulpvragers die een traject hebben afgerond uitgenodigd voor een groepsgesprek. Dit groepsgesprek werd geleid door een interviewer die buiten de organisatie staat. Het doel is om te leren van onze doelgroep: wat ging er goed tijdens de begeleiding en wat kunnen we verbeteren? Uit dit gesprek is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat de hulpvragers behoefte hadden aan een ‘terugkomdag’ waarin ze een tijdje na het afronden van het traject weer de gelegenheid hebben om te vertellen hoe het gaat en om geholpen te worden met vragen.

Tot slot

Heb jij nog vragen over het jaarplan? Stuur me gerust een mailtje, Elmar Hommes.