Schuldregelingen kunnen vaak sneller van start

Geplaatst op maart 20, 2024

“Onze contacten met schuldeisers hebben we zó georganiseerd dat we onze schuldsaneringstrajecten zo snel mogelijk van start kunnen laten gaan. Zo sturen we de schuldeisers een lijst met de schuldgegevens van een hele groep klanten in plaats van die van elke klant afzonderlijk. Dat verkort de doorlooptijden en zo kunnen mensen dus sneller geholpen worden.”

Aan het woord is Meltem Yoldas (30), teammanager Schuldregelen van de gemeente Den Haag. Zij legt uit hoe de route naar de 31 schuldregelaars loopt, hoe haar medewerkers precies te werk gaan en hoe SchuldHulpMaatjes voor hun hulpvragers met ze in contact komen.

De klantreis via klantbegeleiders en Helpdesk Geldzaken

De aangewezen route naar de afdeling Schuldregelen voor SchuldHulpMaatjes heet in het gemeentelijke jargon de “klantreis”. Die loopt via de klantbegeleiders. De klantreis begint dus met de aanmelding van onze hulpvrager bij “hun” klantbegeleider met wie ze gedurende het hele traject in contact blijven en die al die tijd ook aanspreekpunt blijft en de regie houdt.  Zo’n aanmelding verloopt meestal via de Helpdesk Geldzaken van de gemeente, die inloopspreekuren houdt in alle stadsdelen, en die ook bereikbaar is op (070) 353 61 88 of per e-mail via helpdeskgeldzaken@denhaag.nl. Het kan ook via het gemeentelijke klantcontactcentrum, telefoon 14040.

Startgesprek met de klant

Meltem Yoldas: “Als een dossier eenmaal bij ons binnen is, gaan we eerst in gesprek met de klant.  Wij leggen uit wat onze verwachtingen zijn en hoe een schuldsaneringstraject MSNP eruitziet. In zo’n traject heeft de klant een inlichtingen- en medewerkingsplicht. Het lijkt allemaal wat streng en strak, maar dat valt in de praktijk erg mee. Vaak is er sprake van maatwerk.

Het eigenlijke traject start met de inventarisatie van de schulden. De schuldeisers benaderen we door ze aan te schrijven. Dat gaat een stuk sneller en efficiënter dan voorheen, dankzij ons project Collectief Schuldregelen. Dat vervangt de individuele benadering van schuldeisers door een collectieve afhandeling. De gemeente Den Haag en schuldeisers maken vooraf afspraken over de afhandeling van openstaande schulden. De schuldeisers krijgen de aanmelding van nieuwe klanten periodiek in een overzicht binnen en gaan al dan niet akkoord met de minnelijke schuldsanering (MSNP).

Daarnaast maken we gebruik van het Schuldenknooppunt, waarbij Schuldhulpverleners en schuldeisers op een uniforme manier digitale berichten met elkaar uitwisselen. Denk aan berichten over de hoogte van de vordering, betalingsvoorstellen en het al dan niet akkoord daarop van schuldeisers.”

Schuldenoverzicht naar de klant

“Nadat alle schulden zijn verzameld sturen we het schuldoverzicht op naar de klant. Als deze compleet en ondertekend is volgt er een betaalvoorstel aan alle schuldeisers.

Een geslaagde regeling komt tot stand als er een akkoord wordt bereikt met alle schuldeisers. Als er een weigeraar is, volgt de route naar de rechter voor een dwangakkoord of de toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP).

Schulden regelen we bij voorkeur met een saneringskrediet, waarmee de schulden direct worden afbetaald. De enige schuld die dan overblijft is het saneringskrediet van de Gemeentelijke Kredietbank. Dat geeft snel rust en overzicht en vermindert de financiële stress.

De klantbegeleiders doen eigenlijk het werk aan de voorkant: intake, stabilisatie, compleet maken van een dossier. De schuldregelaars doen het werk aan de achterkant, het minnelijke traject. Bij de route van de klantreis is de schuldregelaar tijdelijk betrokken en blijft de klantbegeleider de regisseur. Wanneer een dossier bij ons is afgerond, stappen wij er weer tussenuit en is de klantbegeleider verder het aanspreekpunt voor de klant, en ook degene die nazorg aanbiedt.”

2023 was bijzonder jaar

Voor de afdeling Schuldregelen is 2023 een bijzonder jaar geweest. Halverwege het jaar is de looptijd van de schuldsaneringstrajecten immers van 36 naar 18 maanden verlaagd. Rond juni kwamen er daardoor weinig aanvragen binnen en na 1 juli juist meer. Meltem Yoldas: “Uiteindelijk hebben we vorig jaar 445 schuldregelingen gefiatteerd in de vorm van een saneringskrediet en 52 in de vorm van een schuldbemiddeling. Op dit moment zijn er 496 dossiers in behandeling, waarvan er 105 in een beginfase zitten. In de eerste periode van dit jaar zie ik een stijging van het aantal aanmeldingen.”

Lees meer op onze site over dit onderwerp: